Kongress 2022 på Åland

SLC - Kongress 2022 webb NY

SLC:s förbundskongress 2022 går av stapeln den 29–30 juni i Mariehamn på Åland. Mötesplatsen är Alandica Kultur & Kongress och inkvarteringen sker på Hotel Arkipelag, Hotel Pommern samt Park Alandia Hotel i centrum av Mariehamn på promenadavstånd från mötesplatsen.

Den allmänna förbundskongressen är SLC:s rådgivande organ som fastställer de allmänna riktlinjerna och principerna för förbundets verksamhet. Genom kongressen får producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar ta del av viktiga frågor och via valda representanter påverka de allmänna riktlinjerna och principerna för centralförbundets verksamhet. Kongressen, som i regel ordnas vart tredje år, är även öppen för alla medlemmar.

Under kongressen 2022 behandlas revideringen av SLC:s strategi samt inlämnade motioner. På programmet står även intressanta åländska företags- och gårdsbesök samt gemensamt program och samvaro. I samband med kongressen lanseras även SLC:s 75-årshistorik med anledning av SLC:s 75-årsjubileum.

Program

Tisdag 28.6: Resedag från fastlandet till Åland

 • Gemensam busstransport till Åbo från Österbotten, Nyland, och vid behov Åboland
 • kl. 20.55 Viking Grace avgår från Åbo
  • Fritt program ombord
  • kl. 01.05 ankomst till Långnäs, Åland
 • Gemensam busstransport från Långnäs till hotellen Arkipelag, Pommern och Park Alandia


Onsdag 29.6: Kongressens mötesdag

 • ca kl. 9-17 kongressens mötesförhandlingar på Alandica Kultur & Kongress
 • egen tid och tid för ombyte
 • ca kl. 19- middag med dans och underhållning på hotell Arkipelag


Torsdag 30.6: Kongressens exkursionsdag

 • ca kl. 9-16 gårds- och företagsbesök samt gemensam samvaro
  • Obs! Utcheckning från hotellen senast kl. 12
 • ca kl 17 Informell middag
 • ca kl. 17-21 SLC:s Ungdomsträff
 • Retur från Åland till fastlandet:
  • Deltagare från Österbotten, Nyland och Åboland:
   kl. 22.50 M/S Viking Gabriella avgår från Mariehamn
   • Fritt program samt frukost ombord
   • 1.7 kl. 9.15 ankomst till Helsingfors varefter gemensam busstransport till regionerna
  • Deltagare från Åboland kan även välja retur från Åland till Åbo: 1.7 kl. 03.20 M/S Viking Glory avgår från Långnäs
   • frukost ombord
   • 1.7 kl. 7.35 ankomst till Åbo


Fredag 1.7: Resedag

 • 7.35 M/S Viking Glory anländer till Åbo
 • 9.15 M/S Viking Gabriella anländer till Helsingfors
  • Gemensam busstransport från Helsingfors till Österbotten och Nyland

SLC:s Ungdomsträff 30.6 kl. 17

På torsdagen den 30 juni kl. 17–21 hålls även SLC:s Ungdomsträff på Åland parallellt med kongressens informella middag. SLC står för deltagarkostnaderna i SLC:s Ungdomsträff som riktar sig till unga medlemmar. Ungdomsträffens deltagare deltar även kostnadsfritt i kongressens program.

Transporter

SLC står för alla kongressdeltagares färjetransporter och dess kostnader över hav till och från Åland.

Från Österbotten och Nyland har förhandsbokats gemensam busstransport till Åbo hamn samt på returresan från Helsingfors till Österbotten och Nyland. Busstidtabellen preciseras närmare.

Från och till Åboland utreds lämpliga resealternativ i samarbete med SLC Åboland anpassat till deltagarantal och behov av samtransport.

Deltagare som önskar kombinera kongressen med eget program på Åland eller har behov av andra resealternativ ordnar själv med resor till och från kongressen.

Anmälan

Anmälningstiden pågår fram till den 25 april. Efter anmälningstidens slut tar SLC närmare kontakt med de som anmält sig gällande bl.a. transporter från regionerna samt önskemål om exkursionsdagens gårds- och företagsbesök. Följ med din e-post för närmare information.

Har du frågor eller önskar ändra något gällande din anmälan, vänligen kontakta SLC:s kansli +358 (9) 5860 460 eller info@slc.fi.

Deltagaravgift

I kongressens deltagaravgift ingår inkvartering, måltider samt kostnader för deltagande i kongressen. Deltagaravgiften faktureras efter kongressen.

Dubbelrum, deltagaravgift per person:

 • 2 dagar + 2 nätter (28–30.6): 140 euro
 • 1 dag + 1 natt: 70 euro

Enkelrum, deltagaravgift per person:

 • 2 dagar + 2 nätter (28–30.6): 280 euro
 • 1 dag + 1 natt: 140 euro

1–2 dagar utan övernattning (inkl. kongressmiddag och informell middag): 0 euro

SLC:s Ungdomsträff 30.6: 0 euro

Valda representanter har rösträtt

Landskapsförbunden och skogsvårdsföreningarna utser representanter till kongressen enligt följande: ÖSP har rätt att utse 57 representanter, SLC Nyland har rätt att utse 29 representanter, SLC Åboland har rätt att utse 13 representanter och ÅPF har rätt att utse 14 representanter till den allmänna förbundskongressen. Landskapsförbunden skall ge varje lokalavdelning möjlighet att utse åtminstone en representant till förbundskongressen.

Skogsvårdsföreningarna har rätt att utse sammanlagt 30 representanter till förbundskongressen så att varje skogsvårdsförening har åtminstone en representant.

SLC:s stödande medlemmar har rätt att utse representant till förbundskongressen. Representanter för stödande medlemmar har motions-, yttrande- och förslagsrätt vid kongressen, men inte rösträtt.

Representanter utsedda av landskapsförbunden, skogsvårdsföreningarna och stödande medlemmar bör meddelas till SLC:s kansli senast den 4 april till info@slc.fi. För att SLC ska kunna kalla de valda representanterna till de digitala arbetsgrupperna som hålls före kongressen behöver SLC:s kansli få information om de valda representanternas namn samt e-postadress.

Digitala arbetsgrupper i april-maj

Kongressens arbetsgruppsarbete sker i form av digitala arbetsgrupper före kongressen i april-maj där revideringen av SLC:s strategi och motioner behandlas. Medlemsförbundens valda representanter kallas till de digitala arbetsgruppstillfällena.

Lämna in en motion

Modellmotion

Landskapsförbund, lokalavdelning och skogsvårdsförening samt stödande medlem har motionsrätt till kongressen.

För att motionerna ska hinna behandlas grundligt av digitala arbetsgrupper i april-maj bör motioner tillställas SLC:s centralstyrelse senast den 4 april. Motionerna skickas till info@slc.fi.

Genom att lämna in motioner till kongressen kan motionären föra fram aktuella frågor och problem till centralförbundet. En motion kan exempelvis lyfta fram problemställningar och konkreta förslag som motionären anser att SLC borde arbeta för.

En motion som lämnas in till kongressen ska innehålla följande element:
1) Rubrik som anknyter till motionens tema
2) Textdel med problembeskrivning och resonemang
3) Kläm eller så kallad ”att-sats” som föreslår åtgärder som SLC borde arbeta för
4) Ort och tidpunkt för underteckning
5) Undertecknare (namnet på förbundet/föreningen samt namntecknare, t.ex. Kvevlax lokalavdelning av ÖSP, XX ordförande)

Via knappen ovan finner du även en modellmotion som visar hur en motion till SLC:s kongress kan se ut.

Årets lokalavdelning

På kongressen utses även Årets lokalavdelning.

Handlingar

Kongresshandlingarna sänds i pdf-format per e-post senast den 17 juni till valda representanter och övriga deltagare. Handlingarna kommer även att finnas elektroniskt på kongressens webbplats samt tillgängliga i tryckt format på mötesplatsen.


Har du frågor?

Mer från SLC