Jordbrukarna vill minska vattenbelastningen

Det kommer att behövas fler vattenskyddsåtgärder för jordbruket i framtiden eftersom klimatförändringen ökar risken för torka. Även jordbrukarna vill ha rent vatten, och rent vatten är dessutom en viktig del av jordbrukets försörjningstrygghet. Ett effektivt vattenskydd kräver dock nya innovationer och ett lönsamt jordbruk.
SLC - Introon troska vid an Annika Ohberg webb

I åratal har jordbrukarna vidtagit många vattenskyddsåtgärder för bättre vattenstatus, men de positiva effekterna på vattenstatusen syns frustrerande långsamt. Vattenskyddet blir aldrig färdigt och det finns inget sådant som en belastningsfri livsmedelsproduktion. Det är centralt att ta hand om markens markstruktur och vattenhushållning, både med tanke på odling och för att hantera belastningen på vattendragen.

– Jordbrukarna har kunskap och färdigheter för att arbeta med vattenskydd. En bättre lönsamhet skulle dock göra det möjligt att ta i bruk ännu effektivare metoder, betonar lantbrukare och SLC:s andra vice ordförande Thomas Lindroth.

– Olika åtgärder bör också riktas alltmer målinriktat för att öka effektiviteten och kostnadseffektiviteten, säger MTK:s expert Airi Kulmala.

Naturens processer är ofta långsamma. På grund av tidigare jordbruksmetoder har åkrarna ställvis samlat mycket fosfor, vilket är problematiskt ur en vattenskyddssynpunkt. Eftersom det kan ta årtionden innan fosforhalten i marken minskar krävs åtgärder för att minska risken för belastning. Snabbverkande åtgärder som gips och strukturkalk har nu blivit tillgängliga. De är dock inte permanenta lösningar, men de ger andra åtgärder tid att verka. Det är viktigt att det har föreslagits medel för fortsatt stöd till gipsspridning i nästa års statsbudget.

– Lantbrukarna har varit intresserade av stödet för att sprida gips, men ser också mycket fram emot stöd för strukturkalk, säger Aino Launto-Tiuttu, regionchef för MTK Varsinais-Suomi.

MTK och SLC berättar om jordbrukets vattenskyddsarbete på Mathildedal 27.8

Under Mathildedals Bruksdagar lördagen den 27 augusti kan besökare lära sig mera om och diskutera det vattenskyddsarbete som jordbrukarna utför. Du hittar oss i bruksfabrikens smidesjärnsförråd (Ruukkitehtaiden Kankirautavarasto, Ruukinrannantie 6, 25560 Mathildedal, Salo) kl. 11-13.30. Du kan också följa MTK:s, MTK Varsinais-Suomi:s och SLC:s gemensamma informationspresentation om vattenskyddsarbete inom jordbruket på Östersjödagen torsdagen den 25 augusti kl. 12-17 på Café Mathildedal (Ruukinrannantie 6).

Evenemanget sker i samarbete med Mathildedals kulturförening.


Tilläggsinformation:

Thomas Lindroth, SLC, II vice ordförande, gundby@outlook.com, 050 337 2243
Emilia Karell, SLC, högskolepraktikant, emilia.karell@slc.fi, 045 245 1714
Airi Kulmala, MTK, expert, airi.kulmala@mtk.fi, 0400 755 454
Aino Launto-Tiuttu, MTK Varsinais-Suomi, regionchef, aino.launto-tiuttu@mtk.fi, 040 557 0736

Mera information om jordbrukets vattenskydd (på finska): www.mtk.fi

MTK:s och SLC:s vattenprogram: www.slc.fi/vattenprogram och www.mtk.fi/vesiohjelma

Läs pressmeddelandet på finska: https://www.mtk.fi

www.visitmathildedal.fi

Mer från SLC