Nylund på SLC:s fullmäktigemöte: Ingrip i handelns lagliga inköpskarteller!

Den svåra kostnadskris som plågar jordbruket i Finland har pågått snart ett år och den har förvärrats drastiskt av Rysslands anfallskrig i Ukraina. Även om handeln och den förädlande industrin hävdar att det pågår kontinuerliga förhandlingar och livsmedelspriserna i butikerna har stigit har förändringarna i producentpriserna varit mycket små.
SLC - IMG 20220421 122159

– Både pengarna och tålamodet är slut på gårdarna. Praktiken har visat att de centraliserade och i lag sanktionerade inköpskarteller som de två stora handelskedjorna upprätthåller förvränger marknaden. Nu måste Konkurrens- och konsumentverket och Livsmedelsmarknadsombudmannen ingripa, säger SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund.

Vår konkurrenslagstiftning förbjuder nästan all form av marknadssamarbete mellan enskilda jordbrukare och mindre livsmedelsförädlare. Samtidigt tillåter samma lagstiftning att tiotals regionala handelslag eller hundratals privata köpmän fritt får koncentrera sina inköp via gemensamma centralaffärer och därigenom skapa sig en dominerande marknadsställning.

– Nu räcker det inte längre med utfästelser om kommande skärpningar i livsmedelsmarknadslagen utan det krävs betydligt starkare åtgärder än så. Om Finlands försörjningsberedskap ska kunna tryggas så måste regeringen omedelbart uppdatera vår konkurrenslagstiftning så att den svarar mot dagsläget på marknaden, säger Nylund.

En fungerande marknad med ett rättvist konkurrensläge där prisbildningen också återspeglar marknadsläget gynnar både producenter och konsumenter.

– De starka aktörerna i livsmedelskedjan sitter också själva på lösningen. Det behövs en snabb omförhandling av priserna så att jordbrukarna får sina ökade kostnader täckta. Jordbrukarkåren måste ställa ännu hårdare krav än idag på att livsmedelsindustrin höjer producentpriserna, säger Nylund.

Nylund höll en lantbrukspolitisk översikt på SLC:s fullmäktiges vårmöte på torsdagen i Helsingfors.

Tilläggsuppgifter:
Mats Nylund, centralförbundsordförande, SLC, tfn 050 512 2191

Lue tiedote suomeksi

Mer från SLC