Producentorganisationerna ordnar utbildningsserie om hållbar rekrytering

Misstankarna om ocker inom trädgårdssektorn i Sydösterbotten har fått producentorganisationerna att agera. Producentorganisationerna ordnar nu utbildning i hållbar rekrytering för landsbygdssektorns arbetsgivare. Målet är att bli bättre på att känna igen varningstecken på missförhållanden hos anställda och att företagare i fortsättningen ska kunna rekrytera anställda på ett bra sätt.
SLC - Paprika odlare3 AH webb

Österbottens svenska producentförbund ÖSP:s trädgårdsutskott beslöt vid sitt möte på torsdagen att erbjuda företagare och arbetsgivare en utbildningsserie om hållbar rekrytering.

– ÖSP:s trädgårdsutskott vill att alla arbetsgivare ska bli bättre på att känna igen varningstecken för ojust rekrytering eller andra missförhållanden vad gäller arbetskraft, säger Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott.

– Det är vårt ansvar som arbetsgivare att motarbeta missförhållanden i sysselsättningsfrågor. En del av problemet är att det är mycket svårt att upptäcka om personalen utsätts för utpressning eller hot utifrån. Därför behöver vi lära oss mer för att bli bättre på att känna igen varningstecken och för att kunna ta bättre hand om vår personal, säger Strand som också själv är växthusodlare.

Utbildningsserien ordnas i samarbete mellan ÖSP, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF. Utbildningstillfällena är öppna för alla SLC-medlemmar.

Det första utbildningstillfället hålls tisdagen den 8 mars kl. 14.00-15.30 via Teams och temat för utbildningen är de juridiska ramarna för hållbar rekrytering. Som föreläsare fungerar Kristel Nybondas, vd för LAF, som också leder den arbetsgrupp som ska ringa in åtgärder för att ta itu med brister i samband med rekrytering. Följande tillfälle ordnas tisdagen den 22 mars kl. 14.00-15.30 via Teams. Då föreläser Natalia Ollus, direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI, om kännetecken på olika former av människohandel. Utbildningsserien fortsätter under våren med fler sakkunniga.

Tilläggsinformation:
Joakim Strand, ordförande för ÖSP:s trädgårdsutskott, tfn 050 562 1296
David Pettersson, ÖSP:s och SLC:s trädgårdsombudsman, tfn 050 563 2719

Mer från SLC