SLC kritiskt mot framskjuten stödutbetalning

Livsmedelsverket meddelade 29 juni att utbetalningen av de produktionskopplade djurstöden skjuts fram över årsskiftet på grund av de förändringar i stödsystemet som EU tvingade fram i början av detta år. Förändringarna i stödutbetalningstidpunkten kan inte komma mer olägligt än nu och tär på jordbrukarnas förtroende för Finlands stödsystem. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC kräver att regeringen och myndigheterna i brådskande ordning söker en lösning på situationen.
SLC - F4 AE57 EB 3192 48 B3 970 B 873853 C5 D231
SLC:s centralförbundsordförande Mats Nylund på SLC:s kongress 29.6.2022. Foto: Sascha Zachhuber

– De produktionskopplade stöden är livsviktiga för mjölk- och nötköttsproduktionen i synnerhet i södra Finland. SLC motsatte sig en förändring mycket bestämt och vi förutsatte att om ett nytt system ändå tas i bruk får det inte leda till försämrat rättsskydd, framskjutna stödbetalningar eller ökade orättvisor mellan stödområdena. Nu ser det ut som om våra värsta farhågor besannats, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

EU-kommissionen genomförde en granskning av Finlands stödregler under 2021. Enligt EU fyllde vårt regelverk inte alla de juridiska krav som den gemensamma lagstiftningen kräver och Finland hotades av återkrav om vi inte förändrar vårt stödsystem.

– Stödpolitiken måste vara långsiktig, konsekvent och rättvis. När övervakningen av jordbrukarna är rigorös och ett litet misstag eller en försenad ansökningsdag leder till ekonomiska sanktioner så är en försenad stödutbetalning från myndigheterna oacceptabel. SLC kräver att Finlands regering, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelsverket gör sitt yttersta för att hitta en lösning på situationen, säger Nylund.

Om en så stor stödutbetalning som de produktionskopplade stöden innebär skjuts fram över årsskiftet får det stora negativa konsekvenser för de gårdar som berörs både vad gäller ekonomisk planering, likviditet och skattemässiga konsekvenser.

– En så här viktig fråga får inte hänga upp sig på personal- eller resursbrist. SLC är medveten om de massiva förändringar som den nya stödperioden som inleds nästa år innebär för vår förvaltning, men om det krävs tilläggsresurser så måste de komma omedelbart. Det är en fråga om trovärdighet, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länkar:
- Livsmedelsverkets pressmeddelande 29.6.2022: Djurbidragen för i år betalas ut i början av 2023
- SLC:s pressmeddelande 27.1.2022: Orimligt nytt system för djurbidrag – SLC uppmanar jordbrukarna att vara extra uppmärksamma

Mer från SLC