SLC: Välkommet försörjningsberedskapspaket – men marknadspriserna måste upp

SLC välkomnar regeringens försörjningsberedskapspaket till jordbruket och förutsätter att stödpengarna betalas ut till gårdarna så fort som möjligt. De viktigaste elementen i krispaketet är enligt SLC de förhöjda stöden till jordbruket och den förhöjda återbäringen av energiskatten som sammanlagt uppgår till 212,6 miljoner euro.
SLC - Bild1

– Regeringen har agerat snabbt på den akuta krisen och nu gäller det att få ut pengarna till gårdarna så fort som möjligt. Odlingssäsongen står för dörren och på många gårdar är kontona tomma på grund av de kraftiga kostnadshöjningarna på energi och gödsel, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Tyvärr har EU-kommissionen visat en betydligt mindre förståelse för den akuta kris som Rysslands anfallskrig i Ukraina förorsakat än vad Finlands regering gjort.

– Risken finns att en stor del av krispengarna betalas ut först i höst, vilket är mycket problematiskt för det finländska jordbruket och matproduktionen. Den akuta kostnadskrisen drabbar gårdarna här och nu, säger Nylund.

SLC vädjar nu till både den förädlande industrin och framför allt till handeln att låta prisförhöjningar gå igenom i kedjan i brådskande ordning för att förbättra den ekonomiska situationen på gårdarna.
– För att trygga Finlands försörjningsberedskap och matproduktionen är det ytterst viktigt att hela livsmedelskedjan nu gör sitt yttersta för att jordbrukarna ska få ut högre marknadspriser som täcker de ökade kostnaderna. Ett stödpaket bidrar till att underlätta det akuta läget men på sikt krävs en klart bättre lönsamhet, och den måste komma från marknaden, säger SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback.

De övriga åtgärderna i försörjningsberedskapspaketet för åren 2022–2026 är 117 miljoner euro och riktas till forsknings-, utvecklings-, och investeringsåtgärder som på sikt ska minska jordbrukets beroende av import av fossila bränslen, förbättra näringsämnesutnyttjandet och minska koldioxidutsläppen. De sträcker sig över en längre tidsperiod och har ingen omedelbar effekt på lönsamhetsläget och matproduktionen.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Länkar:

- Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande 31.3.2022
Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade beslut om åtgärder för att trygga jordbrukets försörjningsberedskap

- SLC:s pressmeddelande 17.3.2022:
Bönderna välkomnar krispaket till jordbruket

Mer från SLC