SLC:s, MTK:s och Pellervos Brysselkontor fyller 30 år

Det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens gemensamma intressebevakningskontor har verkat i Bryssel sedan 1991. Onsdagen den 26 oktober 2022 firas Brysselkontorets 30-årsjubileum med ett jubileumsseminarium och galamiddag. En 30-årshistorik har även utgivits för att summera primärnäringarna intressebevakning i EU:s korridorer så här långt.

SLC - Bryssel 30 historik parm

Under jubileumsseminariet talar de tre organisationernas representanter Juha Marttila (MTK, ordförande), Thomas Antas (SLC, vice ordförande) och Petri Pitkänen (Pellervo, ordförande) om de gångna 30 åren samt blickar framåt. Wolfgang Burtscher, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, håller tal om EU:s jordbrukspolitik. Även EU-parlamentariker Elsi Katainen och Séamus Boland från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ger sina hälsningar till de finländska jord- och skogsbrukarna och andelsrörelsen. Specialsakkunnig Tapio Kytölä, från Finlands ständiga representation vid EU, berättar om Brysselkontorets historia.

Under galamiddagen dukar köksmästare Kim Palhus upp finländska läckerheter och Ida Elina bjuder på popkantelemusik. Festtalare är Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen.

Brysselkontorets 30-årshistorik har utgivits och berättar om de tio senaste åren av kontorets intressebevakning och arbete.

Läs historiken

Läs om historiken på engelska på mkt.fi

#Bryssel30v

Mera information om Brysselkontorets 30-årsjubileum

Mer från SLC