30 år av intressebevakning i Bryssel

SLC - Bryssel kontoret 2019 med logo webb

Brysselkontorets team hösten 2019. Jubileumsåret har även fått en egen logo, designad av grafiker Jukka Pasonen.

www.mtk.fi/bryssel30

Under 2021 firar MTK:s, SLC:s och Pellervos gemensamma Brysselkontor 30 år av intressebevakning för det finländska lantbruket.

Brysselkontoret firar med seminarium och mottagning i Bryssel den 27 oktober 2021. Under eftermiddagens seminarium behandlas det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens styrkor och blickarna riktas mot framtiden. Under kvällens mottagning bjuds det på finländsk mat och modern kantelemusik av Ida Elina.

Jubileumsårets händelser

TidpunktEvenemang
25.3Brysselkontorets 30 års webbinarium #1: MEP Elsi Katainen och MTK:s ordf. Juha Marttila diskuterar EU:s jordbrukspolitik, på finska. Länk till webbinariet inspelning
14.4Pellervodagen: Tema Andelsverksamheten 2030: Den nya generationens krav och framgångsrecept, på finska. Länk till webbinariet inspelning
28.4 Brysselkontorets 30 års webbinarium #2: MEP Petri Sarvamaa och MTK:s ordf. Juha Marttila diskuterar EU:s skogspolitik. Länk till webbinariet inspelning
9.5Europadagens video från Brysselkontoret. Länk till videon
28.6SLC:s fullmäktiges vårmöte
25–27.8Eurooppa-foorumi i Åbo: MTK:s seminarium om EU-intressebevakningen.
1.9Brysselkontorets get-together webbinarium
SeptemberBrysselkontorets 30 års webbinarium #3: MEP Nils Torvalds och SLC:s ordf. Mats Nylund diskuterar aktuella jord- och skogsbruksfrågor ur miljö- och klimatsynvinkel
27.10Brysselkontorets 30 års jubileumsseminarium och mottagning i Bryssel
NovemberMTK:s fullmäktigemöte
3.12SLC:s 75-års jubileumsfest


Historik

Det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens gemensamma intressebevakningskontor i Bryssel grundades av Antti Haavisto den 1 september 1991. Maaseudun Tulevaisuus korrespondent har bemannat kontoret sedan 1995. Den nordiska skogsintressebevakningsposten grundades 1996 och husdjursombudsmannens post tillsattes 1997.

Brysselkontorets historik från de tio senaste åren samlas in som bäst, som en fortsättning på den föregående historiken från de första 20 åren. Historikens bloggtexter publiceras under jubileumsåret på https://www.mtk.fi/bryssel30 och publiceras i sin helhet i samband med jubileumsfestligheterna i oktober.

Läs mera på www.mtk.fi/bryssel30 Läs mer om Brysselkontoret på slc.fi

Mer från SLC