30 år av intressebevakning i Bryssel

SLC - 20210907 0001 ryhmakuva logo webb

Brysselkontorets team hösten 2021. Jubileumsåret har även fått en egen logo, designad av grafiker Jukka Pasonen.

Det finländska jord- och skogsbrukets och andelsrörelsens gemensamma intressebevakningskontor i Bryssel grundades av Antti Haavisto den 1 september 1991. SLC kom med i Brysselkontorets samarbete 1994. Maaseudun Tulevaisuus korrespondent har bemannat kontoret sedan 1995. Den nordiska skogsintressebevakningsposten grundades 1996 och husdjursombudsmannens post tillsattes 1997.

Jubileumsseminarium och mottagning 26.10.2022

Brysselkontorets 30-årsjubileum firades den 26 oktober 2022 med jubileumsseminarium och galamiddag.

Under jubileumsseminariet talade de tre organisationernas representanter Juha Marttila (MTK, ordförande), Thomas Antas (SLC, vice ordförande) och Petri Pitkänen (Pellervo, ordförande) om de gångna 30 åren samt blickade framåt. Wolfgang Burtscher, generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling, talade om EU:s jordbrukspolitik. Även EU-parlamentariker Elsi Katainen och Séamus Boland från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén gav sina hälsningar till de finländska jord- och skogsbrukarna och andelsrörelsen. Specialsakkunnig Tapio Kytölä, från Finlands ständiga representation vid EU, berättade om Brysselkontorets historia.

Under galamiddagen dukade köksmästare Kim Palhus upp finländska läckerheter och Ida Elina bjöd på popkantelemusik. Festtalare var Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen.

Se jubileumsseminariets inspelning här Bildspel från jubileumsseminariet 26.10.2022 Nyhet om Brysselkontorets jubileum SLC:s vice ordförande Thomas Antas tal på jubileumsseminariet (pdf) Bildspel från galamiddagen

Brysselkontorets 30 års historik

En 30-årshistorik har även utgivits för att summera primärnäringarna intressebevakning i EU:s korridorer fram till 2021. Den är en fortsättning på den föregående historiken från de första 20 åren.

Brysselkontorets 30-årshistorik Brysselkontorets 30-års historik på engelska Brysselkontorets 20-års historik


Historikens bloggtexter har publiceras under jubileumsåret på https://www.mtk.fi/bryssel30 och har publicerats i sin helhet i samband med jubileumsfestligheterna i oktober 2022.

Bloggar om Brysselkontorets historia på svenska:

Läs Jonas Laxåbacks blogg: Hur känns det att vara lobbyist

Läs Mats Nylunds blogg: Böndernas Brysselkontor behövs!

Läs mera på finska: www.mtk.fi/bryssel30 Läs mera på www.mtk.fi/bryssel30 Läs mer om Brysselkontoret på slc.fi

Mer från SLC