Skogsmarschen sätter den mångsidiga skogen i centrum

Skogsmarschen ordnas runt om i Finland under vecka 37, den 11–17 september. Under kampanjveckan uppmärksammas skogsvård, mångsidig användning av skogen och skogsägarnas roll i det finländska samhället. Alla som är intresserade av skog är välkomna att delta.

SLC - 20230912 081010
Skogsmarschen öppnades på tisdagen (12.9.2023) vid Skogsmarschens minnessten i Tusby där jord- och skogsbruksminister Sari Essayah närvarade och gav statsmaktens hälsning.

Den första Skogsmarschen ordnades år 1950, då syftet med evenemanget var att öka virkesproduktionen i privata skogar. Mer än 70 år senare har skogsbruket fortfarande en viktig roll i det finska samhället och behovet av ett mångsidigt skogsbruk har ökat.

Var och en av Finlands 600 000 skogsägare förvaltar det gröna guldet. Skogsägarna kan välja vilka som är de lämpligaste skogsskötselmetoderna både för de egna målsättningarna med skogen och för växtplatsen.

SLC:s skogsombudsman Anders Portin betonar skogens mångsidighet. Samtidigt som skogsägarna i Finland kan sköta sina skogar genom ekonomiskogsbruk bjuder skogarna även på rekreation, naturupplevelser, bär- och svampplockning och jaktmöjligheter.

– Av skogen görs produkter som ger skydd, värme och hjälper oss i vardagen i form av till exempel förpackningar, hushållspapper, mediciner och kemikalier. Då de här produkterna görs av trä i stället för av fossila material så bidrar vi till att bromsa klimatförändringen, säger Portin, som gav SLC:s hälsning vid Skogsmarschens öppningsevenemang på tisdagen (12.9).

Skogen har en stor roll som skapare av arbetsplatser samt för ekonomin i regionerna och för hela Finland.
– Den sociala dimensionen av bärkraftigheten i skogen gagnar hela landet – från skogsägaren till fabriksarbetaren, våra hamnar, transporter och bytesbalansen, säger Anders Portin.

Under Skogsmarschens kampanjvecka ordnas olika lokala evenemang av lokala skogsvårdsföreningar (lista på lokala evenemang). Allmänheten bjuds även att delta i Skogsmarschen genom att dela sina skogsbiler i bildtävlingen Mitt gröna guld. På webbplatsen metsamarssi.fi finns ett brett utbud av information och videor om skogsbruk och skogsägande. Kampanjen uppmanar till att vistas i skogen, sköta om skogen och njuta av skogen.

Kampanjen Skogsmarsch 2023 arrangeras av MTK, SLC och skogsvårdsföreningarna. Kampanjens kännetecken på sociala medier är #skogsmarsch2023 och #metsämarssi2023.

Tilläggsinformation:
Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, tfn 040 586 6179
Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn 050 355 3213

Öppningsevenemangets inspelning kommer att kunna ses på Skogsmarsch-kanalen metsamarssi.fi

Foton från öppningsevenemanget 12.9.2023 finns att tillgå i bildarkivet (Foto: Mia Wikström/SLC)

Läs även pressmeddelandet Skogsmarschen lyfter fram vikten av god skogsvård för finländarna (7.9.2023)

Mer från SLC