SLC:n johtokunta vaatii toimia suurpetopolitiikassa

SLC:n keskusliiton johtokunta vaatii, että maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (KD) käynnistää välittömästi lainvalmistelun sen määrittämiseksi, kuinka monta suurpetoa tarvitaan suotuisan suojelutason säilyttämiseksi. Asia on noussut esille sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus tuomiossaan päätti, että karhun kannanhoidollista metsästystä, ja siten myös suden kannanhoidollista metsästystä ei voi harjoittaa nykyisen lainsäädännön nojalla.

SLC - Wolf 725388 1280 Pixabay
Kuva: Pixabay

SLC:n keskusliiton puheenjohtaja Mats Nylund toteaa, että ministeriltä vaaditaan nyt nopeita toimia, sillä hänellä on takanaan selkeät hallitusohjelmakirjaukset ja laaja poliittinen tuki petoeläinten metsästyksen lisäämiselle ja joustavoittamiselle.

– Poliittinen tahto on hyvin selkeä: petoeläinten aiheuttamat vahingot on pidettävä kurissa. KHO:n tuomio, jossa viitataan EU:n luontodirektiiviin, nojautuu siihen, että Suomen lainsäädäntö on sellainen kuin se nyt on. Nyt on ministerin vastuulla tehdä tarvittavat lainsäädännölliset muutokset, jotka täyttävät poliittisen enemmistön toiveet, Nylund sanoo.

Ruotsi noudattaa samaa EU:n direktiiviä, johon KHO nyt viittaa. Ero Suomen ja Ruotsin lainsäädännön välillä on se, että Ruotsissa on laissa säädetty vaatimus, jonka mukaan susien suotuisan suojelun taso on 300 yksilöä. Nyt Suomessakin pitäisi säätää Ruotsin tavoin suotuisasta suojelutasosta.

– Jos laiduntamisen ja riistanhoidon halutaan jatkossakin edistävän avoimia maisemia, työpaikkoja ja korkeaa biologista monimuotoisuutta, emme voi odottaa EU:n päätöksiä luontodirektiivin muuttamisesta. Suomen petoeläinten aiheuttamat ongelmat on hallituksemme ratkaistava uudella lainsäädännöllä pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti, Nylund sanoo.


Lisätietoja:
Mats Nylund, SLC:n keskusliiton puheenjohtaja, puh. 050 512 2191
Christoffer Ingo, SLC:n maatalouspoliittinen asiantuntija, puh 040 545 5472, christoffer.ingo@slc.fi

Tiedote ruotsiksi / Pressmeddelandet på svenska

Mer från SLC