SLC: Regeringen riktar anslag till livsmedelsförsörjningsberedskapen trots kärvt budgetläge

Regeringen följer sitt regeringsprogram och riktar tilläggsfinansiering i budgeten för 2024 för att befrämja övergången till grön energi på gårdarna, underlättar likviditeten för de allra mest utsatta gårdarna och stöder de unga odlarna.

SLC - Troska vete traktor AH webb

– Trots allt dystrare ekonomiska prognoser väljer regeringen att prioritera försörjningsberedskapen för livsmedel i budgetförhandlingarna för 2024. De senaste årens kriser har visat hur viktigt det är med en hög nationell självförsörjningsgrad, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

I regeringens budgetförslag föreslås 18 miljoner euro riktade till energiinvesteringar och 15 miljoner euro i likviditetslån till de mest utsatta gårdarna. Dessutom riktas 7 miljoner euro i nationell tilläggsfinansiering till unga jordbrukare utöver EU:s beviljade krispaket på drygt 4 miljoner euro.

– Helt avgörande för jordbrukets lönsamhet är ändå marknaden. Därför är det nu ytterst viktigt att regeringen omgående kommer vidare med beredningen av de för livsmedelsmarknaden helt avgörande revideringarna av konkurrenslagen, livsmedelsmarknadslagen och lagen om offentlig upphandling, säger Nylund.

SLC understryker dessutom att alla tillgängliga möjligheter för att tidigarelägga stödutbetalningarna måste tas i bruk för att underlätta likviditetskrisen på gårdarna.


Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734
Christoffer Ingo, SLC:s lantbrukspolitiskt sakkunniga, tfn 040 545 5472

Pressmeddelandet på finska - Tiedote suomeksi

Mer från SLC