Utredning: Naturbruksnäringarna kräver mera utbildad arbetskraft

Antalet studeranden vid naturbruksutbildningarna i Svenskfinland möter inte arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. I en färsk utredning föreslår utredningsman Kaj Suomela åtgärder för hur naturbruksutbildningarna kan öka antalet studerande för att trygga tillgången på arbetskraft inom jord- och skogsbruket i framtiden.

SLC - IMG 1177 webb
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback (t.v.), utredningsman Kaj Suomela och SLC:s ordförande Mats Nylund diskuterar utredningen om naturbruksutbildningarna.

Företag, myndigheter och organisationer inom jord- och skogsbruksbranschen kommer i framtiden att ha ett ökat behov av utbildad arbetskraft från alla stadier. Det bekräftar den utredning som Kaj Suomela tagit fram på uppdrag av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

– Utredningen tar fram konkreta förslag för hur antalet studerande kan ökas och hur naturbruksutbildningarna i Svenskfinland kan göras mera attraktiva för att tillfredsställa behovet på arbetsmarknaden, säger utredningsmannen, agroforst magister Kaj Suomela.

SLC har beställt utredningen för att undersöka behovet av kvalificerad arbetskraft i Svenskfinland inom jord- och skogsbruket, kartlägga nuläget, se över behoven av naturbruksutbildningar i Svenskfinland samt komma med utvecklingsförslag för de svenskspråkiga naturbruksutbildningarna på andra och tredje stadiet. De naturbruksutbildningar som omfattas av utredningen är Axxell, Optima, Yrkesakademin, Novia och Helsingfors Universitet.

Resultaten kommer att användas som underlag i den fortsatta diskussionen om naturbruksutbildningarnas framtida riktning.

– Utredningen kommer med tiotals konkreta åtgärdsförslag både för utbildarna och för samarbetsmöjligheter. Dessa ger goda grunder för vidareåtgärder. Nu är det upp till utbildningsanordnarna och ägarna att föra detta framtidsarbete vidare. Forskning och utbildning är avgörande för branschens framtidsförutsättningar och lönsamhet. SLC är med och stöder åtgärder som stärker naturbruksnäringarna som en framtidsbransch, säger Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare.

Utbildarspecifika och gemensamma åtgärdsförslag

I utredningen finns många olika åtgärdsförslag för respektive utbildare samt även gemensamma förslag för samarbete för samtliga naturbruksutbildare i Svenskfinland.

I utredningen föreslås att utbildarna bör satsa på specialisering inom vissa områden för att höja sin kunskapsprofil. Specialiseringen bör även framhävas i marknadsföringen av utbildningarna.

Intresset för andra stadiets naturbruksutbildningar borde väckas redan på högstadiet eller tidigare. I utredningen finns även flera konkreta åtgärdsförslag för hur fler studerande ska börja studera naturbruk på tredje stadiet. Studiehandledningen har en viktig roll för att vägleda studerande.

Det föreslås även att utbildarna ska ha ett tätt samarbete med privata företag och gårdar för att möjliggöra att utbildningen delvis äger rum vid de privata aktörernas faciliteter. Genom att delvis ”flytta ut klassrummen” till samarbetspartners ladugårdar behöver utbildarna inte själva bekosta införskaffandet av dyr, modern utrustning för att säkra en god undervisning, föreslår utredningsmannen som ett förslag.

Exempel på gemensamma åtgärdsförslag för samtliga naturbruksutbildare i Svenskfinland är gemensam marknadsföring, tryggandet av resurser till naturbruksutbildningarna samt gemensam materialbank för undervisningsmaterial. Utredningen föreslår även att naturbruksutbildningarnas informella samarbetsnätverk Naturbruksplattformen, som SLC initierat, kunde formaliseras och vidareutvecklas.

Länk:

Utredning om naturbruksutbildningarna i Svenskfinland (PDF)

Tilläggsinformation:

Kaj Suomela, utredningsman, tfn 050 312 8650
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Mer från SLC