EU-vaalit ovat maa- ja metsätalousvaalit – SLC katsoo, että Suomen on tavoiteltava maatalouskomissaarin tehtävää

EU:n maa- ja metsätalouden merkityksen tulee kasvaa – ei kutistua. Näin toteaa Ruotsinkielisten maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto SLC 9. kesäkuuta pidettävien EU-vaalien vaaliohjelmassaan. Vihreät elinkeinot ovat EU:n tulevaisuus, mutta EU:n ja komission on otettava paremmin huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaikutukset maa- ja metsätalouteen. SLC:n mukaan kilpailukykyyn on panostettava enemmän.

SLC:n EU-vaaliohjelma 2024

SLC - E Uval 2024 Vihreat elinkeinot webb

EU:n nykyisen maatalouspolitiikan haasteet tulevat esiin viime viikkoina Euroopassa järjestetyissä maanviljelijöiden mielenosoituksissa.
– Maanviljelijöiden mielenosoitukset eri puolilla Eurooppaa osoittavat, että ruokakysymykset eivät ole riittävän korkealla komission ja EU:n agendalla. Tämän on muututtava. Ottaen huomioon elintarviketuotannon merkityksen EU:lle ja unionin tulevan laajentumisen SLC katsoo, että seuraavalla maatalouskomissaarilla on oltava vahva asema ja toimittava Euroopan komission varapuheenjohtajana. SLC:n mielestä Suomen tulisi pyrkiä maatalouskomissaarin paikalle, sanoi puheenjohtaja Mats Nylund, kun SLC esitteli keskiviikkona (6.3.) EU-vaaliohjelmaansa.

– Monet EU:n ehdotuksista eivät yksinkertaisesti vastaa todellisuutta, jossa elämme pandemian jälkeen ja keskellä sotaa. EU:n nykyinen yhteinen maatalouspolitiikka CAP on suunniteltu täysin erilaisissa olosuhteissa, ja tosiasia on, että se vähentää elintarviketuotantoamme, Nylund sanoi.

Sen sijaan EU:n on keskityttävä maatalouden kasvuun ja kannattavuuteen. EU:n tulevaisuusbudjetissa on oltava riittävästi rahoitusta maataloudelle, ja maatalouspolitiikan on paremmin turvattava viljelijöiden tulotaso.
– Me voimme tuottaa ruokaa, puuta ja energiaa siten, että se tukee asetettuja ilmastotavoitteita ja siten, että luonnon monimuotoisuus vahvistuu. Mutta EU:n direktiivien, asetusten ja strategioiden on luotava pohjaa kannattavalle, kestävälle ja kasvavalle ruuantuotannolle, Nylund korosti.

Lisäksi SLC haluaa, että metsätaloudella, joka edistää hyvinvointia uusiutuvien raaka-aineiden avulla, on vakaa perusta. SLC haluaa myös parempaa metsäasioiden koordinointia komissiossa, vaikka EU:lla ei ole metsäpolitiikkaa.
– Kosketuspinta metsäasioihin ja metsätalouteen tulee EU:n ympäristö- ja ilmastositoumusten kautta. Jotta maanomistajien oikeudet voidaan ottaa paremmin huomioon, metsäasioita on käsiteltävä sellaisissa neuvoston ja Euroopan parlamentin elimissä, joissa myös maanomistajien oikeudet otetaan huomioon", Nylund sanoi.

Seuraavassa EU:n parlamentissa on oltava jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita maa- ja metsätaloudesta.
– Suomalaisilla EU-parlamentaarikoilla on tärkeä tehtävä – heidän on kerrottava, mitä suomalainen malli tarkoittaa. Meillä on asetettu korkeat tavoitteet liittyen puhtauteen, eläintenpitoon, ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaan ja siihen, miten luomme lisää kasvua metsään. Oikean tiedon Suomen tarpeista esimerkiksi metsätaloudessa on tavoitettava EU-komissio, komission valmistelevat virkamiehet sekä muiden maiden EU-parlamentaarikot, Nylund painotti.

SLC muistuttaa, että EU:n tulee olla suuri suurissa kysymyksissä ja pieni pienissä kysymyksissä.
– Laaja-alaiset tavoitteet on asetettava yhteisesti, kun taas yksityiskohtainen sääntely tulee jättää jäsenvaltioille.

Sen lisäksi, että vaaliohjelma viedään puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön, ohjelmaa käytetään myös vaikuttamiskeinona hallituksen ja eduskunnan EU-politiikkaan.

SLC:n tavoitteet 9. kesäkuuta pidettäviä EU-vaaleja varten on julkaistu verkkosivuilla https://slc.fi/eu2024.

Lisätietoja:

Mats Nylund, SLC:n keskusliiton puheenjohtaja, puh 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:n toiminnanjohtaja, puh 040 940 2734

Pressmeddelandet på svenska

Mer från SLC