EU-valet är ett jord- och skogsbruksval – SLC vill att Finland eftersträvar jordbrukskommissionärens portfölj

Betydelsen av EU:s jord- och skogsbruk ska växa - inte krympa. Det slår Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC fast i sitt valprogram inför EU-valet den 9 juni. De gröna näringarna är EU:s framtid, men EU och kommissionen måste vara mera lyhörd för hur den förändrade verksamhetsomgivningen inverkar på jord- och skogsbruket. Det behövs mera satsningar på konkurrenskraft påtalar SLC.

SLC - E Uval 2024 Grona naringarna webb

Utmaningarna med EU:s nuvarande jordbrukspolitik kommer fram via de senaste veckornas bondedemonstrationer i Europa.
– Att jordbrukare demonstrerar runt om i Europa tyder på att matfrågorna inte är tillräckligt högt uppe på kommissionens och EU:s agenda. Här behövs en ändring. Med tanke på hur viktig matproduktionen är för EU och med tanke på unionens framtida utvidgning anser SLC att nästa jordbrukskommissionär måste få en stark roll och fungera som vice ordförande i EU-kommissionen. SLC anser att Finland borde eftersträva posten som jordbrukskommissionär, sade ordförande Mats Nylund när SLC på onsdagen (6.3) presenterade sitt valprogram inför EU-valet.

– Många av EU:s förslag sitter helt enkelt inte i den verklighet vi lever i efter pandemin och mitt i ett krig. EU:s nuvarande gemensamma jordbrukspolitik CAP har planerats under helt andra omständigheter och faktum är att den minskar vår matproduktion, sade Nylund.

Istället måste EU sätta fokus på jordbrukets tillväxt och lönsamhet. Det behövs tillräckligt med anslag för jordbruket i EU:s framtidsbudget och jordbrukspolitiken måste trygga jordbrukarnas inkomstnivå på ett bättre sätt än nu.
– Vi kan producera både mat, virke och energi på ett sätt som stöder klimatmålen och stärker biodiversiteten. Men EU:s direktiv, förordningar och strategier måste skapa förutsättningar för en lönsam, hållbar och växande matproduktion, framhöll Nylund.

Dessutom vill SLC att skogsbruket, som bidrar till välstånd genom förnybara råvaror, får en stabil grund att stå på. SLC vill även se en bättre koordinering av skogsfrågor inom kommissionen, trots att EU inte har en skogspolitik.
– Kontaktytorna till skogsfrågorna och skogsbruket kommer via EU:s miljö- och klimatåtaganden. För att bättre beakta markägarnas rättigheter måste skogsfrågorna behandlas i sådana organ på råds- och EU-parlamentsnivå där även markägarrättsaspekterna beaktas, sade Nylund.

Nästa EU-parlament måste ha medlemmar som har intresse för jord- och skogsbruk.
– De finländska EU-parlamentarikernas roll är viktig för att i EU föra fram vad den finländska modellen innebär. Vi har högt ställda krav på renhet, djurhållning, klimat- och biodiversitetspolitik och hur vi skapar ökad tillväxt i skogen. Korrekt information om Finlands behov till exempel gällande skogsbruket måste nå EU-kommissionen, kommissionens beredande tjänstemän samt EU-parlamentariker från övriga medlemsländer, betonade Nylund.

SLC påminner om att EU ska var stort i stora frågor och litet i små frågor.
– Riktlinjer för de övergripande målen ska fastställas gemensamt, men detaljstyrningen ska lämnas åt medlemsländerna.

Förutom att SLC kommer att föra ut sitt valprogram gentemot partier och kandidater kommer programmet även att användas som ett inspel gentemot regering och riksdag för att påverka EU-politiken.

SLC:s målsättningar för EU-valet den 9 juni har publicerats på webbplatsen https://slc.fi/eu2024.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

Tiedote suomeksi

Mer från SLC