MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan publicerad - "Digert paket med sikte på praktiska åtgärder"

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC publicerade den 1 februari en färdplan för biologisk mångfald. Genom biodiversitetsfärdplanens forskningsrapporter, medlemsenkäter och organisationernas interna arbete tar MTK och SLC tillsammans med medlemmarna allt mer kraftfulla steg för att stärka den biologiska mångfalden i jord- och skogsbruksmiljöer.

SLC - BD tiekartta sv 1000x600

Färdplanen är en fortsättning på MTK:s program för biologisk mångfald och SLC:s miljöprogram. Färdplanen är en omfattande helhet vars mål och åtgärder behandlar organisationernas verksamhet, verksamhetsmiljön och egenskaper i jord- och skogsbruksmiljöer som är av betydelse för den biologiska mångfalden. Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral, Helsingfors universitet och Pellervo ekonomisk forskning PTT har ansvarat för insamlingen och produktionen av forskningsdata.

– Den färdplan som publicerats idag vägleder våra organisationer och våra medlemmar, samt hela den finska produktionskedjan, mot en natur med större biologisk mångfald. Färdplanen fungerar som vägledning för framtida åtgärder baserade på forskningsbaserad kunskap, säger MTK:s ordförande Juha Marttila.

Redan när arbetet med färdplanen inleddes stod det klart för organisationerna att det förutom teori även behövs praktisk tillämpning. Därför betonas också genomförbarhet i färdplanens mål och i de åtgärder som organisationerna antagit. Offentliggörandet av färdplanen är starten för flera års praktisk tillämpning.

– Forskare samt organisationernas tjänstemän och förtroendevalda har redan lagt ner mycket arbete på färdplanen. Det här är ett digert paket som tar sikte på praktiska åtgärder, så nu är det dags att kavla upp ärmarna, säger Marttila.

Färdplanens medlemsundersökningar visar att mer än 80 % av jordbrukarna och skogsägarna anser att det är viktigt att de tryggar naturens mångfald i sin egen verksamhet. Det finns med andra ord ett behov av färdplanen och av fortsatt utveckling. Med färdplanen eftersträvar MTK och SLC en omställning som är förutsägbar, kontrollerad och upplevs som acceptabel när det gäller förändringar i organisationernas verksamhet och i det praktiska jord- och skogsbruket. Färdplanens scenarioanalyser visar att naturens tillstånd kan förbättras, men att kostnaderna inte kan läggas på jord- och skogsbrukarnas ansvar.

– Arbetet med att förbättra naturen i jord- och skogsbruket har pågått i många år. Färdplanen kommer att sätta ännu mera fart på arbetet, eftersom alla kan göra mera och bättre. Vi jordbrukare och skogsägare är redo att göra vår del, men det behövs också att samhället kommer emot och gör sin del, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s centralförbundsordförande, tfn 050 512 2191

Rikard Korkman, SLC:s ombudsman, medlem i arbetsgruppen för biodiversitetsvägkartan (jordbruk), tfn 040 518 9297

Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, medlem i arbetsgruppen för biodiversitetsvägkartan (skog), tfn 040 5866179

Juha Marttila, MTK:s ordförande, tfn 050 341 3167

Mer från SLC