SLC vaatii Ruokaviraston selvitystä

SLC:n johtokunta kehottaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahia nimeämään selvitysmiehen selvittämään, miten Ruokaviraston organisaatiota ja toimintatapoja voidaan parantaa. SLC:n johtokunta on huolissaan siitä, mitä hallituksen tuottavuusohjelman leikkaukset merkitsevät Ruokaviraston mahdollisuuksille hoitaa maatalouden ja maaseudun tukijärjestelmien hallintoa, valvontaa ja maksatusta sekä muuta lakisääteistä viranomaistoimintaa.

SLC - SLC styrelse 20220912 115809 MW bearbetad

– Viljelijät ovat laajalti tyytymättömiä siihen, että tukien maksuaikataulua lykättiin vuonna 2023 alkavalla uudella CAP-kaudella. Tukimaksujen lykkääminen aiheutti monilla tiloilla maksuvalmiusongelmia. SLC vaatii, että Ruokavirasto aikaistaa sekä ennakko- että loppumaksuja vuodelle 2024 edellisvuoteen verrattuna, sanoo SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin tuottavuusohjelmasta, jonka tavoitteena on vähentää valtionhallinnon hallintomenoja 243 miljoonalla eurolla vuoteen 2027 mennessä. Tämä lisää paineita tehokkuuden parantamiseen myös Ruokavirastossa.

Suuret tukimaksut vuonna 2023 hoidettiin suunnitellun lykätyn aikataulun mukaisesti, mutta useiden tukimuotojen, jotka voivat olla elintärkeitä yksittäisille tiloille, maksaminen on viivästynyt kohtuuttomasti.
– Viime vuonna sukupolvenvaihdoksen tehneet nuoret viljelijät elivät vuoden loppuun asti epävarmuudessa siitä, milloin he voivat saada aloitustukea, Nylund sanoo.

– SLC edellyttää että maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah varmistaa, että sekä tukien haku- että maksatusprosessi toimii jatkossakin sujuvasti ja nopeasti myös tilanteessa, jossa hallinnon resurssien odotetaan supistuvan, Nylund sanoo.

Lisäksi viljelijät painivat Ruokaviraston kasvavien maksujen kanssa muun muassa viranomaistarkastuksista ja eläinrekisteröinneistä. Digitaalisten, älykkäiden järjestelmien lisääntyvän käytön myötä kehityksen pitäisi olla päinvastainen ja johtaa viranomaismaksujen alenemiseen. SLC:n johtokunnan mielestä viranomaismaksut ovat alan tilanteeseen nähden suhteettoman korkeat ja maksujen kohtuullisuutta tulisi tarkastella.

Ruokavirasto perustettiin vuonna 2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Maaseutuvirasto Mavi yhdistettiin uudeksi viranomaiseksi.

– SLC:n mielestä nyt tarvitaan selvitys, jossa tarkastellaan Ruokaviraston toimintaa ja aiemman viranomaisfuusion synergiaetuja niin, että asiakas eli viljelijä asetetaan keskiöön, Nylund sanoo.

SLC vaatii myös avoimempaa ja rakentavampaa vuoropuhelua Ruokaviraston kanssa, jotta voidaan helpommin vaikuttaa ja kehittää yhteyksiä maanviljelijöihin. Ruokaviraston tiedonkulku maanviljelijöille on ollut riittämätöntä ja ajoittain jopa olematonta, kuten SLC on toistuvasti huomauttanut virastolle.


Lisätietoja:

Mats Nylund, SLC:n puheenjohtaja, puh 050 512 2191

Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 7.2.2024:
Valtionhallinnon tuottavuusohjelman valmistelu etenee

Pressmeddelandet på svenska

Mer från SLC