Stödpersonsnätverket söker nya tvåspråkiga stödpersoner - sök till vårens grundutbildning

Landsbygdens stödpersonsnätverks utbildade frivilliga stödpersoner ger stöd och hjälp till människor som bor på landsbygden. Stödpersonerna hjälper vid olika utmaningar i livet och de känner till levnadsförhållanden på landsbygden och jordbruksföretagandet. Till vårens utbildning söker stödpersonsnätverket nu nya tvåspråkiga stödpersoner som kan ge samtalsstöd per telefon, särskilt på svenskspråkiga områden.

SLC - Kom med som frivillig flyer 20240117
Foto: Stödpersonsnätverket

Bekanta dig med flyern om utbildningen - Kom med som frivillig

Under våren 2024 kommer Landsbygdens stödpersonsnätverk att utbilda nya stödpersoner.

– Nu söker vi särskilt tvåspråkig stödpersoner som kan både svenska och finska. Stödpersonsnätverket erbjuder en omfattande och kostnadsfri utbildning som man kan ha nytta av även i andra livssituationer. Via utbildningen blir man också en del av stödpersonernas trivsamma gemenskap, berättar Mia Kalpa, planerare vid Landsbygdens stödpersonsnätverk.

Stödpersonsverksamheten utförs med hjälp av vanliga människors kunskaper och färdigheter samt med stöd av den utbildning som stödpersonerna får. Verksamheten är förtrolig och stödpersonerna har tystnadsplikt. Utbildningen ger också meningsfullt frivilligarbete som stöder jordbruksföretagare och landsbygdsbefolkningen.

– Till utbildningen letar vi efter vanliga människor som genom frivilligarbete vill hjälpa och bidra till landsbygdsbefolkningens och jordbrukarnas välbefinnande. Det är till fördel om stödpersonerna också känner till vardagen, landsbygdsnäringarna och levnadsförhållandena på landsbygden. Kom med i ett glatt gäng och gör meningsfullt frivilligarbete, säger Kalpa.

Vårens grundutbildningen för nya stödpersoner inleds i mars

Till vårens utbildning söker Landsbygdens stödpersonsnätverk tvåspråkiga stödpersoner för att ge samtalsstöd per telefon. Förutom svenska är kunskaper i finska nödvändiga, eftersom utbildningen och Stödpersonnätverkets verksamhet fungerar på finska.

Huvudsyftet med utbildningen är att ge grundläggande färdigheter för att stödja individer i olika livssvårigheter och i kris- och förändringssituationer.

Utbildningens huvudsakliga innehåll:
• Lär känna verksamheten i Landsbygdens stödpersonsnätverk
• Frivilligarbetets särdrag och etiska principer
• Samverkan och möten med människor
• Olika kriser i livet
• Den egna förmågan att orka

Utbildningen, som är kostnadsfri för deltagarna, ordnas i form av en hybridkurs som omfattar fem distansutbildningstillfällen och en närträff. Distansträffarna ordnas kvällstid på tisdagar kl. 17-19:
• 12.3.2024
• 19.3.2024
• 26.3.2024
• 2.4.2024
• 9.4.2024

Utbildningen avslutas med en veckoslutslång närträff den 20-21.4.2024 i Åbo.

Ansök senast 26.2!

Är du intresserad att komma med i verksamheten och bli stödperson? Skicka in en fritt formulerad ansökan till vårens utbildning senast den 26.2.2024.

1. Skriv en fritt formulerade ansökan med åtminstone följande information om dig själv:
– Ditt namn och dina kontaktuppgifter
– Din utbildning och arbetserfarenhet
– Varför du är intresserad av att bli stödperson
– Eventuell erfarenhet av frivilligarbete
2. Skicka ansökan per e-post till adressen tukihenkilo@mtlh.fi
3. Stödpersonsnätverket tar kontakt med dig och kommer överens om en intervju.
4. I samband med intervjun ger stödpersonsnätverket besked om när besluten om de personer som väljs ut för utbildning kommer att fattas.
5. Med dem som med godkänt resultat har slutfört utbildningen gör Stödpersonsnätverket en skriftlig förbindelse om att fungera som stödperson.

Mera information:
tukihenkilo@mtlh.fi eller 0400 789 481

Läs mer på tukihenkilo.fi

Bakgrund:
Landsbygdens stödpersonsnätverk grundades på bl.a. initiativ av MTK och andra landsbygdsaktörer 1996 och är en del av verksamheten vid Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto MTLH. Stödpersonsnätverkets verksamhet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och verksamheten bygger på MIELI rf:s verksamhetsmodell för stödpersonverksamhet.

Mer från SLC