Livsmedelsverket: Bäst att söka jordbrukarstöd via webben

Livsmedelsverket uppmanar jordbrukarna att använda e-tjänsten Vipu för att sköta ärenden som har med jordbruksstöd att göra. Ansökningstiderna för nationella husdjursstöd och transportstöd för sockerbeta går ut 27.3.2020. Det är bäst att lämna in ansökningarna i god tid, eftersom belastningen på nätförbindelserna är hög på grund av det stora antalet användare under coronavirusepidemin.  Det är skäl att undvika att besöka kommunernas landsbygdskanslier. Många...

ÖSP: Vår höga självförsörjningsgrad tryggar tillgången på mat

Det råder undantagstillstånd i Finland. Det nya coronaviruset har gett upphov till en situation som ingen kunde föreställa sig ännu för några veckor sedan då de första rapporterna om spridning av viruset utanför Kina började komma. Livsmedel och andra förnödenheter har köpts i stora mängder av oroliga finländare och det står klart att epidemin kommer att ha stor inverkan på...

JSM: Studerande till hjälp för lantbruksföretagare och som stöd för avbytarservice under coronatiden - Arbete på lantgård ger studerande viktig arbetslivserfarenhet och kan räknas tillgodo som studieprestation

Lantbruksbranschens agronomstuderande, yrkeshögskolestuderande och yrkesstuderande hjälper lantbruksföretag i situationer där lantbruksföretagaren insjuknar i coronavirus eller om avbytarservice inte finns att tillgå. Inom lantbrukssektorn finns en stark vilja att dra åt samma håll. Behovet av tilläggsarbetskraft inom lantbrukssektorn förväntas öka på grund av coronasituationen. För lantbruksföretagare som behöver arbetskraft erbjuds nu hjälp av bioekonomisektorns utbildningsanordnare och agronomstuderande. Branschens yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet...

Håll igång verksamheten i skogarna!

SLC - Svf Slc Logo

Skogarna är Finlands livlina och en fungerande skogssektor är ryggraden i vår nationella ekonomi påminner de finlandssvenska skogsvårdsföreningarna och centralförbundet SLC. Skogarna skapar arbetstillfällen och köpkraft i kommunerna och virkeshandeln bidrar till att hålla nationalekonomins hjul i rullning. Trots coronaviruset håller skogarna öppet och skogarna erbjuder såväl arbetstillfällen, som råvaror, träprodukter och rekreationsmöjligheter. För tillfället står hela samhället mitt i en...

Livsmedelsverket meddelar anvisningar för säkerställandet av livsmedelskedjans funktion

Livsmedelsverket meddelar anvisningar som begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga kontinuiteten hos de funktioner som omfattas av Livsmedelsverkets behörighet. Anvisningarna gäller till och med 13.4.2020. Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som...

Livsmedelsverket: Jordbrukets investeringar fortsatte att växa i fjol

År 2019 investerade jordbrukarna rekordmycket. NTM-centralerna finansierade i fjol sammanlagt över 2500 investeringar som gällde gårdsbruk. Investeringarna var störst i Södra Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland och Norra Österbotten. En majoritet av gårdarna i Finland ligger i de här områdena. NTM-centralerna beviljade totalt cirka 142 miljoner euro i bidrag för jordbruksinvesteringar och 159 miljoner euro i räntestödslån. Under den innevarande EU-finansieringsperioden har...

Luke: Medelgoda skördar av åkergrödor 2019 – rekordstor rågskörd

Efter två dåliga skördeår efter varandra var 2019 en positiv återgång till det normala för åkergrödornas del. Sammanlagt bärgades fyra miljarder kilo spannmål, och alla som älskar inhemskt rågbröd kan glädja sig åt den rikliga rågskörden på drygt 180 miljoner kilo. Den största rågskörden på 30 år räcker gott och väl till årskonsumtionen i Finland. – Hundra miljoner kilo inhemsk råg...

Ekonomilaboratoriet är ÖSP:s nya projekt

Jordbrukssektorn är under press och präglas av en stigande kostnadsstruktur, fluktuerande producentpriser och fallande stödnivåer, vilket gör att hela den finländska primärproduktionen står inför nya utmaningar. Även de stora globala trenderna så som globalisering, befolkningstillväxt och miljötänkande kommer att ha betydande inverkningar på livsmedelskedjan från jord till bord i EU, Finland och i svenska Österbotten. För att svara mot dessa...