JSM: Nationellt nordligt stöd till mjölkproduktion 2015 fastställdes

Regeringen fastställde i dag det slutliga nordliga stödet som betalas för mjölkproduktionen januari-december 2015. Stödet höjs nu med 0,1 – 0,3 cent till 7,8 – 35,7 cent per liter beroende på stödområdet och stödperioden.År 2015 tillämpade man undantagsvis fyra olika stödnivåer när man betalade nordligt stöd för mjölk. Stödperioderna var 1.1 – 28.2, 1.3 – 31.7, 1.8 – 31.10 och...

Mavi: Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan inte betalas utan en anmälan om deltagande

Landsbygdsverket betalar EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur bara till gårdar som har lämnat in en anmälan om deltagande i bidragssystemen. En del gårdar lämnade inte in någon sådan anmälan i fjol, därför kan bidragen för år 2015 inte betalas ut till dem.– Landsbygdsverket har grundligt utrett möjligheterna att betala bidragen trots att anmälan om deltagande saknas. Den gällande lagstiftningen...

Mavi: Stöd för privat lagring av ost får sökas fram till 30.9.2016

EU-kommissionen har förlängt det temporära stödprogrammet för privat lagring av ost. Stödansökningar får lämnas in fram till 30.9.2016, om den kvot som kommissionen har fastställt inte blir fylld före det. Finlands disponibla kvot är 694 ton. Stödprogrammet har som mål att lindra den obalans som länge rått på mjölkmarknaden.Stöd för privat lagring av ost kan beviljas vissa lagringståliga ostar som...

Evira: Fjäderfän ska skyddas mot fågelinfluensa

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra smitta av fågelinfluensa. Fjäderfän ska antingen hållas inomhus eller också ska området för utomhusvistelse skyddas till exempel med ett tillräckligt tätt nät från början av mars till slutet av maj.   "Avsikten med skyddet är att förhindra spridning av fågelinfluensa till fjäderfän,...

Luke: Spannmålsskörden räcker för export

SLC - IMG 8698

Spannmålsskörden 2015 var den minsta på tre år. Trots det räcker skörden på 3,7 miljarder kilo till för export av 500 miljoner kilo, eftersom årskonsumtionen ligger på 3,2 miljarder kilo i Finland. Under de senaste åren har endast råg importerats till Finland i större mängd. Den inhemska rågskörden har bara sällan täckt efterfrågan. Förra hösten var ett undantag, rågskörden på...

Är du en ung bonde som brinner för bondandet? - Delta i tävlingen!

SLC - Mt100
Till äran av sitt 100- årsjubileum ordnar Tidningen Maaseudun Tulevaisuus i samarbete med MTK Maaseutunuoret en tävling för att hitta årets unga bonde

Anmälningsblankett (på finska) Mer information (på finska) Tidningen Maaseudun Tulevaisuus och MTK Maaseutunuoret ordnar tillsammans en tävling för unga lantbruksproducenter. För att kunna delta bör man vara högst 35 år gammal, positiv och ha framtidstro för branschen. Alla unga livsmedelsproducenter som känner sig vara en bra förebild för kommande lantbrukare och konsumenter är välkomna att delta! Målet med tävlingen är både att belöna...

Kom det flera LF i postlådan? Blev du helt utan LF?

SLC har nyligen övergått till ett nytt medlemsregister, vilket har visat sig kunna leda till att LF skickats ut på fel adress. Det här innebär att vissa LF-läsare kan ha blivit utan tidningen medan vissa läsare kan ha fått flera tidningar i postlådan under de senaste veckorna. Om så är fallet ber vi dig meddela om missödet så rättar vi...

Mavi: Ansökan om utbetalning av investeringsstöd för jordbruket inleds

Jordbrukare som ansökt om investeringsstöd för jordbruket får nu börja ansöka om tillstånd att lyfta lån och om utbetalningar av understöd i Hyrrä. Det är meningen att utbetalningarna ska starta i mars. Hittills har nästan 50 miljoner euro beviljats för investeringsstöd som söktes år 2015. Nötdjursgårdarna investerar: över 40 procent av det ansökta understödsbeloppet i euro gällde mjölk- och nötboskapsskötsel.  Sett till...