JSM: Stödnivån för tilläggsstöd på 15 miljoner euro 2015 fastställdes - närmare 5 500 jordbrukare får krisstöd i september

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det temporära nationella tilläggsstödet till jordbruket 2015. Tilläggsstödet som betalas enligt gårdarnas skuldsättning och investeringar är en del av jordbrukets tidigare krispaket. Det sammanlagt 15 miljoner euro stora tilläggsstödet betalas till närmare 5 500 jordbrukare i september.Tilläggsstödet riktas särskilt till nyetablerade gårdar och gårdar som nyligen investerat i utveckling av produktionen. Tilläggsstödet...

Luke: Rekordmängd spannmål i lager

I industrins och handelns lager fanns i slutet av juni totalt 555 miljoner kilo spannmål. Mängden är cirka en tredjedel större än för ett år sedan. Spannmålsmängden är även den största på åtta år.I lagren finns mest korn, 215 miljoner kilo och mängden har ökat med hälften sedan juni i fjol. Råglagren är mindre, 66 miljoner kilo, och även de...

Evira: Fodret är enligt undersökningar säkert i Finland

Antalet foderproducenter och -importörer i Finland fortsätter att öka. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira är fodret fortsättningsvis av god kvalitet och säkert: under år 2015 förbättrades fodertillverkarnas egenkontroll ytterligare, importfoderpartierna innehöll mera sällan än tidigare salmonella och bristerna i förpackningspåskrifterna minskade. I näthandeln är det dock skäl för köparna att vara uppmärksamma. Mängden foderblandningar som tillverkades i Finland för produktionsdjur ökade till totalt...

JSM: Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen i hela världen, också i Norden. Hur kommer jordbruket att se ut de kommande årtiondena och hur kan livsmedelssystemet anpassa sig till klimatförändringen, och för sin del begränsa förändringen? I juni samlades nordiska experter i Åbo för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket och livsmedelssystemet ska kunna anpassas till...

Luke: Avverkningen av stamved på rekordhög nivå 2015

I de finska skogarna avverkades 2015 sammanlagt 68 miljoner kubikmeter stamved för produktion av skogsindustriprodukter eller energi. Mängden var den största i statistikhistorien och uppemot 3 miljoner kubikmeter mer än året innan.För tillverkning av skogsindustriprodukter eller för export avverkades i fjol enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik sammanlagt 58,8 miljoner kubikmeter stamved –  24,9 miljoner kubikmeter timmerved och 34,0 miljoner kubikmeter massaved....

Luke: 2015 åt finländarna kött och frukt, mjölkkonsumtionen sjönk

Finländarna konsumerade ifjol i genomsnitt 174 kilo flytande mjölkprodukter, cirka 79 kilo både kött och spannmål, 65 kilo frukt och 62 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.”Spannmålens sammanlagda konsumtion per person sjönk med ett kilo sedan föregående år. Konsumtionen av råg och ris steg cirka ett halvt kilo per person alltså till tidigare års nivå...

JSM: Finland främjar blå bioekonomi i rådet för jordbruk och fiske

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg måndagen den 27 juni 2016. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ett ärende som Finland tar upp under övriga ärenden handlar om lagstiftningsmässiga oklarheter i samband med finansiering av stora projekt på över en miljon euro ur Europeiska havs- och fiskerifonden.Den allmänna förordningen som reglerar alla EU-fonder kräver att när...

​SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 27-28.6

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s högsta beslutande organ förbundsfullmäktige samlas till vårmöte 27–28 juni 2016 i Jakobstad. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds måndag 27.6 kl. 13.00 och innan dess lunchservering från kl. 11.15. På vårmötet behandlar förbundsfullmäktige stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse, fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och fastställande av medlemsavgift för följande kalenderår. Fullmäktige behandlar även en...