Mavi: Nationella husdjursstöd betalas fr.o.m. 28.4.2016

De slutliga nationella husdjursstöden för 2015 och förskotten för 2016 börjar betalas ut till jordbrukarna 28.4.2016. Utbetalningarna gäller nordligt husdjursstöd (nötkreatur och hästar), nordligt husdjursstöd för tackor, nordligt husdjursstöd för hongetter, nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning samt stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland. Landsbygdsverket betalar de nationella husdjursstöden för 2015 och 75 % i förskott på stöden...

Mavi: Jordbruksinvesteringarna tar ny fart

Årets första ansökningsomgång för investeringsstöd till jordbruket var exceptionellt livlig. I januari-mars ansökte jordbrukarna om stöd för fler än 900 investeringar när antalet ansökningar under den föregående ansökningsomgången var cirka 400. En orsak till det stora antalet ansökningar den här tiden på året är att jordbrukarna har för avsikt att börja genomföra de här investeringarna inkommande sommar. Ansökningsmängden var ändå...

MM: Finland undertecknar Parisavtalet i New York på fredagen

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ordnar den 22 april i FN:s högkvarter i New York en ceremoni på hög nivå för undertecknande av det klimatavtal som godkändes i december i Paris. Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen deltar i ceremonin. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.I samband med undertecknandeceremonin ordnas i FN ett flertal...

JSM & MM: 2,4 miljoner euro för pilotprogrammet Kretslopp av näringsämnen

Finland har åtagit sig uppgiften att bli en föregångare inom återvinning av näringsämnen. Spetsprojektet om kretsloppsekonomi som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram fokuserar på återvinning och återanvändning av näringsämnen samt effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön. Ett pilotprogram som hör till spetsprojektet ger över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Startskottet...

Evira: Slakterierna ändrade sina rutiner

Merparten av de stora slakterierna i Finland har utgående från kontroller ändrat sina rutiner som hänför sig till slaktdjurens välfärd. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och regionförvaltningsverken kontrollerade mellan december 2015 och mars 2016 djurskyddsläget i 16 stora slakterier i Finland. I tio slakterier förekom brister i verksamheten och en del av dessa hänförde sig till vägledningen och bokföringen. Slakterierna kunde åtgärda huvuddelen...

Mavi: Lämna in växtföljdsplan till kommunen senast 2.5.2016

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning ska lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016. Planen kan formuleras fritt, eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.Växtperioden 2015 är det första året och växtperioden 2019 det sista året i växtföljdsplanen. I planen för jordbrukaren in de växtarter som han eller hon...

Evira: Köttets och fiskens spårbarhet i ordning

Köttets och fiskens spårbarhet och tillsynen över denna är i ordning i Finland. Ett nationellt projekt som gällde tillsynen över spårbarheten och som genomfördes under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ledning bekräftade att spårbarhetsinformationen om produkterna i anläggningar i kött- och fiskbranschen och i livsmedelslokaler som hanterar kött- och fiskprodukter till huvuddelen är i ordning. Spårbarhetstillsynsprojektet genomfördes i Finland i mars-november 2015. Under projektet...

JSM: Ansökan om jordbrukarstöd inleds med skiftesändringar i Viputjänsten

I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan man från och med i dag göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften. Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna före slutet av april så att de basskiften som kommunen har godkänt går att använda vid ansökan om stöd. I basskiftesändringarna ingår sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av ett nytt skifte. Anmälan av uppgifter om jordbruksskiften gör...