Turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmä: Kehotus maaseudun työnantajille: Kiinnitä huomiota sääntöihin, joita sovelletaan Ukrainasta pakenevien työllistymisessä

Maatalous- ja puutarha-ala suhtautuu hyvin vakavasti kasvihuonealan kiskonta- ja ihmiskauppaepäilyihin. Turvallisen rekrytoinnin työryhmä pyrkii nopeasti luomaan konkreettisia työkaluja työnantajien tueksi ulkomaisen työvoiman suhteen. Nyt työryhmä kiinnittää myös työnantajien huomion sääntöihin, joita sovelletaan Ukrainan sotaa pakenevien ihmisten työllistämiseen. Heti kun tilapäistä suojelua koskeva päätös on saatu, tilapäistä suojelua hakeneilla ukrainalaisilla on rajoittamaton oikeus tehdä työtä eikä heidän tarvitse enää odottaa oleskelulupakorttia.
SLC - Branscharbetstrygg trygg rekrytering 2022 webb2

Kun monet ihmiset pakenevat sodan runtelemasta Ukrainasta, myös ihmiskaupan riskit kasvavat. Silloin on tärkeää, että myös maaseudun työnantajat ovat varuillaan.

– Yrittäjä, jolla ei ole paljon kokemusta työntekijöiden palkkaamisesta, voi helposti tehdä virheitä. Olemme huomaanneet, että tällä hetkellä monet erityyppiset työnvälittäjät ovat aktiivisia ja harjoittavat jopa hämärää toimintaa. Työntekijöille tarjotaan esimerkiksi väärennettyjä työsopimuksia tai työpaikkoja, joita ei edes ole olemassa, sanoo Kristel Nybondas. Nybondas on maatalous- ja puutarha-alan toimialajärjestöjen edustajista koostuvan turvallisen rekrytoinnin työryhmän puheenjohtaja ja Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n toimitusjohtaja.

Ukrainan sotaa pakenevilla henkilöillä, joille poliisi tai rajaviranomaiset ovat myöntäneet tilapäistä suojelua Suomessa, on oikeus asua pakolaiskeskuksessa tai voivat myös järjestää omaa majoitusta Suomessa esimerkiksi kotimajoituksen tai vuokra-asumisen muodossa.

– Suomessa tilapäistä suojelua saaneet ukrainalaiset eivät ole täällä ensisijaisesti tehdäkseen työtä, vaan saavat suojelua. Heiltä ei saa periä maksua kotimajoituksesta, eikä ilmaista kotimajoitusta saa korvata vastapalveluksella, kuten työnteolla. Silloin on kyse haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten hyväksikäytöstä, Nybondas muistuttaa.

Nybondas muistuttaa työnantajia myös siitä, että Ukrainan sotaa paenneet ihmiset voivat myös olla shokissa tai traumatisoituneita, ja silloin kannattaa kääntyä työterveyshuollon puoleen.

Henkilöllä, jolle on myönnetty oleskelulupa tilapäisen suojelun perusteella, on oikeus työskennellä ja opiskella Suomessa rajoituksetta.

Huhtikuussa turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmä julkaisee tarkistuslistoja, jotka antavat tukea maaseudun työnantajille ulkomaisen työvoiman rekrytoinnissa ja auttavat havaitsemaan jos työntekijää on saattanut joutua epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Lisätietoja:

Kristel Nybondas, turvallisen rekrytoinnin toimialatyöryhmän puheenjohtaja ja Maaseudun Työnantajaliiton MTA:n toimitusjohtaja, puh 040 142 8558


Tiedote on luettavissa:

- suomeksi slc.fi
- ruotsiksi slc.fi

Lisätietoa Ukrainasta paenneiden tilapäisestä suojelusta:

TEM: Tilapäistä suojelua saava voi aloittaa työt heti lupapäätöksen saatuaan – TEMin ohje neuvoo Ukrainasta pakenevia työllistymisessä

MTA: Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu

Migri: Majoittuminen yksityismajoitukseen

Mer från SLC