Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering: Uppmaning till landsbygdssektorn arbetsgivare: Var uppmärksam på vilka regler som gäller för att anställa ukrainare på flykt

Lantbruksnäringarna och trädgårdsbranschen tar misstankarna om ocker och människohandel inom växthusbranschen på största allvar. Branscharbetsgruppen för trygg rekrytering arbetar i rask takt vidare med att skapa konkreta verktyg för att stöda arbetsgivare när det gäller utländsk arbetskraft. Nu uppmärksammar arbetsgruppen även arbetsgivare på vilka regler som gäller för anställning av personer som flyr kriget i Ukraina. Så snart ett beslut om tillfälligt skydd har beviljats har personer från Ukraina som sökt tillfälligt skydd obegränsad rätt att arbeta och behöver inte längre vänta på uppehållstillståndskort.
SLC - Branscharbetstrygg trygg rekrytering 2022 webb

När många människor är på flykt från krigets Ukraina ökar även riskerna för människohandel. Då är det viktigt att även landsbygdssektorns arbetsgivare är på sin vakt.

– En företagare som inte har så mycket erfarenhet av att ha anställda kan lätt begå misstag. Vi ser att många olika slags förmedlare av arbetskraft är aktiva med rent av skumma aktiviteter just nu. Till exempel erbjuds arbetstagare förfalskade anställningsavtal eller arbetsplatser som inte ens existerar, säger Kristel Nybondas. Nybondas är ordförande för den branscharbetsgrupp för trygg rekrytering som består av företrädare för branschorganisationer inom lantbruks- och trädgårdssektorn samt vd för Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF.

Personer som flyr kriget i Ukraina och som beviljas tillfälligt skydd av polisen eller gränsmyndigheten i Finland har rätt att bo på en flyktingförläggning eller kan också själva ordna sitt boende i Finland genom t.ex. heminkvartering eller boende på hyra.

– De ukrainare som har beviljats tillfälligt skydd i Finland är inte här i första hand för att arbeta utan för att få skydd. Man får inte uppbära en avgift för privat heminkvartering och gratis heminkvartering får inte heller kompenseras via en motprestation så som arbete. Då är det frågan om att utnyttja människor i en utsatt situation, påminner Nybondas.

Nybondas påminner även arbetsgivare om att personer som flytt från det krigshärjade Ukraina även kan vara i chock eller traumatiserade, och då är det på sin plats att vända sig till företagshälsovården.

Den som har beviljats uppehållstillstånd på basis av tillfälligt skydd har rätt att arbeta och studera i Finland utan begränsningar.

I april lanserar branscharbetsgruppen för trygg rekrytering checklistor som på ett enkelt sätt kan stödja landsbygdssektorns arbetsgivare i rekrytering av utländsk arbetskraft och för att upptäcka om allt inte står rätt till.

Tilläggsinformation:

Kristel Nybondas, ordförande för branscharbetsgruppen för trygg rekrytering samt vd vid Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF, tfn 040 142 8558

Läs pressmeddelandet:
- på svenska på slc.fi
- på finska på slc.fi

Tilläggsinformation om tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina:

ANM: Personer som får tillfälligt skydd kan börja arbeta genast efter att ha fått tillståndsbeslut – ANMs anvisning informerar personer som flytt från Ukraina om sysselsättning

LAF: Tillfälligt skydd för personer som flytt från Ukraina

Migri: Privat inkvartering

Mer från SLC