1.2 Lansering av MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan

SLC - MTK SLC BD fardplan lansering 1 2 SL Cwebb

Se BD-färdplanens lansering (YouTube)

Välkommen till lanseringen av MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan torsdagen den 1 februari. Evenemanget börjar kl. 9.00 och pågår i ca 2,5 timmar.

Evenemanget behandlar både jord- och skogsbruk genom att granska forskarnas arbete, organisationernas linjedragningar och genom att höra kommentarer från intressentgrupper.

Lanseringstillfällets program hålls i huvudsak på finska med inslag av talturer på svenska. Lanseringstillfället bandas in och textas i efterhand till svenska. Den textade inspelningen finns tillgänglig inom ett par veckor efter evenemanget på slc.fi.

Evenemanget kan endast följas på distans. En deltagarlänk skickas till alla anmälda senast den 31.1.

Anmäl dig här

MTK:s och SLC:s biodiversitetsfärdplan – lanseringstillfälle 1.2.2024 kl. 9.00-11.30
PROGRAM:

 • Öppningshälsning
  Juha Marttila, MTK:s ordförande
 • Statsmaktens hälsning
  Kai Mykkänen, miljö- och klimatminister
 • Highlights från forskningen: jordbrukarnas och skogsägarnas inställning till främjande av naturens mångfald baserat på enkäter
  Paula Horne, forskningschef, PTT
 • Färdplanens mål samt syften och åtgärder relaterade till organisationernas verksamhet och verksamhetsmiljö
  Anna-Rosa Asikainen, jurist, MTK

Jordbrukets del

 • Highlights från forskningen: metoder för att förbättra tillståndet för jordbruksnaturen samt scenarion och effekter
  Terho Hyvönen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
 • Färdplanens mål och åtgärder för jordbruket
  Jukka Rantala, klimat- och miljöexpert, MTK och Rikard Korkman, ombudsman, SLC
 • Intressentgruppernas kommentarer
  Eeva-Liisa Korpela, skyddsexpert, WWF
 • Jordbrukarens kommentarer
  Aleksis Kyrö, MTK
 • Frågor och svar

Skogsbrukets del

 • Highlights från forskningen: metoder för att förbättra tillståndet i skogsnaturen samt scenarion och effekter på skogarnas strukturella egenskaper
  Matti Koivula, forskningsprofessor och Jari Hynynen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet
 • Highlights från forskningen: scenariernas ekonomiska konsekvenser
  Jani Laturi, äldre skogsekonom, PTT
 • Färdplanens mål och åtgärder för skogsbruket
  Markus Nissinen, fältchef och miljöexpert, MTK och Anders Portin, skogsombudsman, SLC
 • Intressentgruppernas kommentarer
  Silja Keränen, vice ordförande, De Gröna
 • Skogsägarens kommentarer
  Niclas Sjöskog, skogsutskottets ordförande, SLC
 • Frågor och svar
 • Avslutande kommentarer
  Mats Nylund, ordförande, SLC

Välkommen!

Anmäl dig här

Inspelningarna från de tidigare mellanwebbinarierna kan ses här:

Se webbinariet om jordbrukets biodiversitet (17.3.2023)

Se webbinariet om skogsbrukETS biodiversitet (20.6.2023)

Mer från SLC