Utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om kommissionen för informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet

Jord- och skogsbruksministeriet
Avdelsningschef Minna-Mari Kaila
kirjaamo.mmm@gov.fi

Ärende: VN/14157/2024 Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om kommissionen för informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om kommissionen för informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet.

För våra medlemmar är hållbarhetsfrågor viktiga och vi upplever ofta att våra medlemmar felaktigt t.ex. media utpekas som motsatsen till hållbara. Därmed anser SLC att alla medel för att bevisa motsatsen är välkomna och därmed förordar vi föreslagen förordning.

I tider då regeringen helt korrekt arbetar för att minska den statliga byråkratin vill vi ändå påtala att föreslagen kommission inte får bli allt för byråkratisk och att arbetsmetoder inom kommissionen hålls på en sådan nivå inte onödigt skapar merarbete för medlemmarna och aktörerna i kommissionen.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC