ÖSP: Förpassa okunskap om skogen till historien

Det pågår just nu insamling av namnunderteckningar till ett medborgarinitiativ som vill förpassa kalhyggen till historien på Forststyrelsens marker. I initiativet hävdar man att man ska ”rädda våra skogar från kalhyggen”. ÖSP är bestört över de felaktiga och verklighetsfrämmande grundantaganden som florerar och som tycks bero på svag kunskap och kännedom om nutidens skogsbruk och skogsvård i Finland.– Man tycks tro...

Luke: Växelbruk på nästan alla åkrar

Enligt Naturresursinstitutet var närmare 80 procent av jordbruksmarken vintern 2015–2016 täckt av växter eller reducerad bearbetad. Drygt 20 procent av marken var bar. Omkring 45 procent av den utnyttjade jordbruksmarken var täckt av odlingsväxter. Knappt en femtedel var täckt av växtrester eller stubb och en tiondedel var reducerad bearbetad. Cirka fyra procent var täckt av fång- eller bottengrödor. Åren 2014–2016 odlades...

JSM: ​Nytt förslag till förordning om ursprungsmärkning på restaurang till EU för bedömning

Finland skickar till Europeiska kommissionen ett nytt förslag till förordning som förpliktar restauranger att synligt informera sina gäster om ursprung för såväl kött som fisk. Med kravet vill man förbättra konsumenters förutsättningar att göra medvetna och ansvarsfulla val på restauranger. Förordningen ska gälla en viss tid på samma sätt som den gällande förordningen om ursprungsmärkning av färdigpackade livsmedel.Den nya förordningen...

SRK: Livsmedelskedjans parter samlades på Villa Bjälbo – Karhinen leder arbetsgrupp för att förbättra jordbrukets lönsamhet

SLC - 20180619 Sipila Mote Med Livsmedelskedjan Foto Statsradetskansli Liten

Under ledning av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hölls på tisdag på Villa Bjälbo en rundabordsdiskussion om jordbrukets lönsamhet. Vid mötet fick branschaktörer ge uttryck för sina åsikter om det aktuella läget i fråga om livsmedelskedjan och jordbruket.Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä tillsätter en arbetsgrupp för att ta fram lösningar för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Till...

JSM: Livlig diskussion om kommissionens CAP-förslag i rådet för jordbruk och fiske

EU-rådet för jordbruk och fiske inledde på måndagen den 18 juni en dialog om politiska reformer under EU:s programperiod 2021 - 2027, det vill säga reformen om den gemensamma jordbrukspolitiken och förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden.Rådet sammanträdde i Luxemburg. Det var det sista sammanträdet under Bulgariens EU-ordförandeskap. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.Ministrarna diskuterade reformen och...

Urakka- Forum - ny marknadsplats för maskinentreprenörstjänster

Urakka- Forum är en ny internet baserad marknadsplats för företagare som säljer maskin-entreprenörstjänster och kunder som köper dessa tjänster. Via Urakka – Forum kan maskin- entreprenörerna nu informera och marknadsföra sina tjänster till kunderna samt bilda nätverk med andra entreprenörer. Köparna av maskinentreprenörstjänster kan i sin tur söka lämpliga entreprenörer för sina arbeten och om man så vill, skicka offertförfrågningar...

Mavi: I år är det möjligt att bärga skörd på grönträdor som utgör EFA-areal

Torkan har drabbat vallar och betesmarker. På grund av de exceptionella omständigheterna kan jordbrukarna redan före mitten av augusti bärga skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) och använda grönträdorna som betesmark. Enligt villkoren för förgröningsstöd får jordbruksverksamhet inte bedrivas på EFA-trädor under perioden 1.1–15.8. Utgående från diskussioner med kommissionen är det under vissa förutsättningar möjligt att avvika...

JSM: Rådet för jordbruk och fiske ska börja behandla reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Den 18 juni ska EU-rådet för jordbruk och fiske inleda dialog om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021 - 2027. Övriga ärenden på rådets agenda är jordbrukets marknadsläge, fiskemöjligheterna 2019 och förslagen till lagstiftning som gäller Europeiska havs- och fiskerifonden och ändring av fiskeövervakningssystemet.  Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet. Kommissionen offentliggjorde förslaget till reform av den...