Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC medlem i Finlands Svenska Andelsförbund

Finlands Svenska Andelsförbund & SLCProducentorganisationen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har anslutit sig som medlem i Finlands Svenska Andelsförbund (FSA).  ”Det är med glädje som vår styrelse antog medlemskapet som egentligen etablerar det samarbetet som redan länge har pågått”, säger FSA:s styrelseordförande Lars Björklöf. ”Jag ser SLC:s medlemskap som mycket naturligt i och med att lantbrukarna också är aktiva inom kooperationen....

Finland står i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

SLC - Igw Banner 201811112

Finland medverkar som partnerland på världens största matmässa i Tyskland med temat ”Aus der Wildnis” – från den vilda naturen. Över 80 företag från olika delar av Finland hämtar sina produkter och tjänster till den finska mässhallen på konsumentmässan Grüne Woche i Berlin den 18–27.1.2019. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet och röja vägen för finländsk mat och dryck...

Mavi: Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av novemberI november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11. Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna...

MM: Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen.Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i...

SLC: Ny skarvarbetsgrupp viktigt steg framåt

SLC - Skarv Flickr Ilkka Jukarainen

Nu behövs nya tag för att begränsa skarvens skador på flora, fauna, egendom och näringsidkande. Det anser Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC som i den av miljöministeriet tillsatta nya skarvarbetsgruppen representeras av jordbrukare Stefan Thölix som ordinarie medlem och jurist Mikaela Strömberg-Schalin som suppleant. – Att en ny skarvarbetsgrupp har tillsatts är ännu ett desperat försök för att begränsa de skador som...

10.12 Toppseminarium om skolmåltiden

SLC, Martha och ELO bjuder in till toppseminarium om skolmåltiden 10.12  Skolmåltiden, en av Finlands viktigaste innovationer, fyller 70 år 2018. Det firar SLC, Finlands svenska Marthaförbund och ELO-stiftelsen för främjande av finländsk matkultur genom att i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet ordna ett toppseminarium om skolmåltiden måndagen den 10 december på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo.  Målgruppen för seminariet är beslutsfattare och...

PRESSINBJUDAN: Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019

Helsingfors 13.11.2018 Finland i rampljuset på världens största matmässa i januari 2019 - Mat och matturism marknadsförs på rekordstor mässavdelning i Tyskland  Finland är partnerland på världens största matmässa som går av stapeln om två månader i Tyskland. Avsikten med partnerlandssamarbetet är att skapa synlighet för den finländska maten samt att knyta kontakter i Tyskland och locka fler turister till den finländska naturen...

JSM: Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register från och med år 2019

I Finland införs nästa år ett elektroniskt aktielägenhetsregister som småningom samlar in heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier. Aktieböckerna överförs till Lantmäteriverket Registreringen av uppgifterna om ägande och pantsättning inleds när den nya lagstiftningen träder i kraft vid ingången av 2019. Nya bostadsaktiebolag bildas därefter endast digitalt och några aktiebrev trycks inte längre på papper. Aktierna i nya bostadsaktiebolag införs...