SLC: God djuromsorg ska synas i priset - ”Nu bör även handeln och konsumenterna delta i talkot för högre djuromsorg” säger SLC:s ordförande Mats Nylund

SLC - Ko Bonde2 Ah

Det är genom bondens dagliga skötsel och omsorg som man inom djurhållningen säkrar en god djuromsorg. De finländska producenterna har genom tiderna arbetat målmedvetet för djurens välfärd. Via näringens egna välfärdsprogram, som går längre än vad lagstiftningen förutsätter, sätter de finländska producenterna kontinuerligt ribban ännu högre än vad lagen kräver som minimum. – De finländska husdjursproducenterna vill även i framtiden jobba...

JSM: Djur måste ha tillgång till vatten kontinuerligt, hundar ska registreras

En proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande överlämnas till riksdagen på förhösten. Om förslaget som var på remiss i början av året lämnades närmare 400 yttranden. Regeringen har bestämt hur förslaget ska ändras utifrån yttrandena. Djurens möjlighet att kontinuerligt få vatten ska bland annat utvecklas. Under remissbehandlingen fick lagförslaget beröm för att  tillfredsställandet av djurs beteendebehov lyfts fram som...

Evira: Farliga växtskadegörare tas upp på trädgårdsmässan i Lepaa

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i mässan Lepaa 2018, som hålls 16–18 augusti och är avsedd för fackfolk i trädgårdsbranschen. Välkomna till Eviras avdelning för att diskutera bland annat införsel av växter, päronpest och nya skyldigheter för aktörerna.    På Eviras avdelning ges information om farliga växtsjukdomar och skadegörare samt om situationen inom växthälsa i Finland för närvarande. Dessutom berättas om risker för...

Utsläppen av växthusgaser från jordbruksföretag har minskar i proportion till produktionen – Naturresursinstitutet lanserar en utsläppskalkylator

Naturresursinstitutet har tagit fram en kalkyltjänst för växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000–2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat. Då storleken på gårdarna ökar kan det bidra till att minska de relativa utsläppen. Jordbruksföretagens utsläpp av...

SLC: Spannmålspriserna måste upp

SLC - IMG 8664

Sommarens exceptionella torka ser ut att på många håll ge en mindre spannmålsskörd än normalt. Att utbudet av spannmål därmed balanseras upp måste ha en positiv inverkan på de inhemska spannmålspriserna, fastslår SLC:s styrelse som samlas till sommarseminarium i östra Nyland den 13-14 augusti. – Spannmålspriset måste nu korrigeras uppåt. Priset i Finland ligger omotiverat under prisnivåerna i Europa, trots att...

Mavi: Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning höjs hösten 2018

Landsbygdsverket betalar en större andel än väntat av 2018 års kompensationsersättning, miljöersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober-november. I förskott på ersättningarna betalas 85 procent av ersättningsbeloppet i stället för 75 procent som meddelats tidigare.  Tack vare förhöjningen kan cirka 77 miljoner euro mer än planerat betalas i förskott.Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland får vara större än...

SLC välkomnar initiativ om vattenvårdsprogram

SLC - Far Bete Vatten 2 Liten

Den omfattande algblomning i Östersjön och hur vi ska minska den har debatterats flitigt under de senaste veckorna.  Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. välkomnar miljöminister Kimmo Tiilikainens initiativ att lägga i en högre växel i vattenvårds- och markstrukturfrågor. Ministern lovar (HBL 7.8.2018) presentera ett effektiviserat vattenskyddsprogram redan i höstens kommande budgetmangling. Det ligger i jordbrukarnas intresse att kunna förbättra markstrukturen, bevara näringsämnen...

Mavi: Villkoren för jordbrukarstöd måste beaktas vid användningen av växtskyddsmedel

Gammaflyets larver har orsakat ställvis stora skador bland annat på bondböna, oljeväxter och kummin. Säkerhets- och kemikalieverket har beviljat dispens för användning av växtskyddsmedel för att bekämpa gammaflyets larver i växtbestånden. Villkoren för användning av växtskyddsmedel utgör en del av tvärvillkoren och gäller därför de flesta jordbrukarstöden. De jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning ska dessutom uppmärksamma att förbindelsens minimikrav innehåller...