JK prickar ministerium: Samerna hördes för sent

Helsingfors 27.03.2017, 20:12PolitikJustitiekanslern säger att samerna inte hördes i tid då man förhandlade om och beredde fiskeavtalet för Tana älv. Sametinget klagade hos JK i november. Sametinget säger bland annat att förhandlingarna inte arrangerades på vederbörligt sätt och i rätt tid. Dessutom anser Sametinget att innehållet i fiskeavtal kränker samernas grundlagsstadgade rättigheter. Avtalet kortar bland annat ner tiderna...

Skogsägare kräver skogsbolag på omkring 12 miljoner

Helsingfors 27.03.2017, 16:49EkonomiSkogsägare kräver skogsbolag på cirka tolv miljoner euro med ränta i ett mål där de anser att Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta pressat ner priserna genom att agera som kartell 1998-2004. Nästan 500 privata skogsägare kräver ersättningar. De enskilda anspråken rör sig mellan några tusen euro och en halv miljon. Ursprungligen var de kärande...

Skogsägare kräver skogsbolag på omkring 12 miljoner

Helsingfors 27.03.2017, 16:49EkonomiSkogsägare kräver skogsbolag på cirka tolv miljoner euro med ränta i ett mål där de anser att Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta pressat ner priserna genom att agera som kartell 1998-2004. Nästan 500 privata skogsägare kräver ersättningar. De enskilda anspråken rör sig mellan några tusen euro och en halv miljon. Ursprungligen var de kärande...

Mavi: Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar 3.4.2017

Jordbrukarna kan göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften från och med 3.4.2017. Det är skäl att göra skiftesändringarna i e-tjänsten Vipu före utgången av april, så att de slutliga basskiftena går att använda för ansökan om stöd.Basskiftesändringarna innefattar sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av nya skiften. När ändringarna är gjorda kan jordbrukaren anmäla grödorna till jordbruksskiftena.Om ett...

Skogsägare kräver skogsbolag på omkring 12 miljoner euro

Helsingfors 27.03.2017, 13:48EkonomiSkogsägare kräver skogsbolag på cirka tolv miljoner euro med ränta i ett virkeskartellfall där de anser att Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta pressat ner priserna genom att agera som kartell 1998-2004. Nästan 500 privata skogsägare kräver ersättningar. De enskilda kraven rör sig från några tusen euro till en halv miljon. Reijo Lahtonen, som samlat...

Nästan 500 skogsägare kräver ersättningar för virkeskartell

Helsingfors 27.03.2017, 05:01EkonomiEn omfattande behandling av skadeståndskrav från skogsägare mot skogsbolag inleds i Helsingfors tingsrätt i dag. Skogsägarna kräver skogsbolagen på ersättningar för underprissättning av virke 1998-2004. Det finns nästan 500 privata skogsägare som målsägande i fallet. De kräver ersättningar av Stora Enso, UPM-Kymmene och andelslaget Metsäliitto Osuuskunta. Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att skogsbolagen informerat varandra om detaljer i...

Älgar gillar tallplantor i näringsrik jord

Helsingfors 26.03.2017, 19:23InrikesÄlgar tuggar i sig tallplantor framför allt i områden där jordmånen är näringsrik och finfördelad, visar en doktorsavhandling som granskats vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. I sin avhandling tog Ari Nikula reda på hur älgen väljer sitt revir och varför den föredrar vissa plantbestånd framför andra. Resultatet visar att älgen gillar att få vara i...

JSM: Första finska fjäderfäproducenter registrerade i Japan – ökad finansiering från ministeriet för livsmedelsexport

Jord- och skogsbruksministeriet och programmet Food From Finland har kommit överens om en ytterligare finansiering på 700 000 euro som ska användas för att främja livsmedelsexporten år 2017. Ministerdelegationens och företagens gemensamma exportfrämjande resor har lett till goda resultat. Under resan i mars ingick parterna ett avtal om export av finskt fjäderfäkött till Japan.– Att främja livsmedelsexporten står högt på...