​Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering enligt vilket tillämpningsområdet för förfarandet för besvärstillstånd...

Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd öppnas i Viputjänsten 2.5.2017

Jordbrukarna kan skicka in vårens samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu från och med 2.5.2017. Viputjänsten innehåller ett flertal nya kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Den samlade stödansökan avslutas 15.6.2017.En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de stöd som beviljas gården....

JSM: Hur bekämpa invasiva främmande arter - svara och påverka!

Hur tycker du att främmande arter borde bekämpas? Nu har du en chans att påverka bekämpningsplanerna. Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald.På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet har det arbetats fram förslag till planer för att bekämpa...

JSM: ​Övergångsperioden snart över – tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd ändras år 2018

Tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd enligt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kommer antagligen att ändras år 2018. Förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion kan ännu i år betalas ut på samma sätt som tidigare, dvs. redan i början av oktober. Nästa år blir det förmodligen ändringar i tidsplanen när övergångsperioden som slogs fast år...

Många nya rekord för UPM

Helsingfors 25.04.2017, 19:01EkonomiSkogskoncernen UPM slog många rekord i januari-mars och har nu siktet ställt på tillväxtinvesteringar. - Vi har en affärsportfölj med tillväxtingredienser, säger vd Jussi Pesonen och konstaterar att koncernen lyckats bra i sin affärsstrategi. UPM:s jämförbara rörelsevinst steg i januari-mars till 305 miljoner euro från 281 miljoner under motsvarande period i fjol. Omsättningen på 2,5 miljarder...

JSM: Upplev styrkan i möjligheter på Landsbygdsparlamentet 2017!

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i en så här stor omfattning i Finland, i Leppävirta 1-3.9.2017. Det utlovas en unik och historisk upplevelse till alla som är intresserade av landsbygden - från byar till städerna. Landsbygdsparlamentet 2017 är del av Finland 100-programmet. Under Landsbygdsparlamentet 2017 formas en gemensam vision för den finländska landsbygdsutvecklingens framtid och nya möten, partnerskap och innovationer...

Nytt rekord för Valmets orderstock

Helsingfors 25.04.2017, 16:05EkonomiVerkstadskoncernen Valmet uppvisar en rekordstor orderstock. Den växte under årets första kvartal med 18 procent jämfört med fjolåret till 2,6 miljarder euro. Valmet uppger i ett pressmeddelande att den rekordstora orderstocken gett koncernen en bra början på året. Valmet fick nya beställningar på kring en miljard euro under årets tre första månader. I fjol uppgick de...

UPM höjde resultatet

Helsingfors 25.04.2017, 10:34EkonomiSkogskoncernen UPM:s jämförbara rörelsevinst steg i januari-mars till 305 miljoner euro från 281 miljoner under motsvarande period i fjol. Omsättningen på 2,5 miljarder euro var nästan samma som i fjol. - Efterfrågan var bra inom de flesta produkter och på de flesta marknader, i synnerhet i Asien, säger vd:n Jussi Pesonen. Produktionen inom massa, biobränslen och...