Mavi: Jordbrukarstöd för 2017 betalas ut i höst

Landsbygdsverket har publicerat den målsatta tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd hösten 2017. Målet är att i oktober-december betala ut cirka 1,2 miljarder euro i jordbrukarstöd som sökts år 2017.Utbetalningstidtabellen följer tidtabellen för hösten 2016. Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet går troligen inte längre att betala med användning av en förhöjd utbetalningsprocent, så därför är förskottens andel 75 procent av den...

FN: Larver hotar matförsörjning i Afrika

Stockholm 17.02.2017, 09:01UtrikesMatförsörjningen i flera länder i främst södra Afrika hotas av horder av armélarver som tuggar i sig framför allt majs. Plågan är ett hårt slag mot länderna som tidigare år har haft problem med torka. Varningen kommer från FN:s mat- och jordbruksorgan FAO som har haft ett krismöte med länderna i fråga. - Det är förmodligen...

Hungrigt skadedjur

Stockholm 17.02.2017, 09:01UtrikesArmélarven kommer ursprungligen från Nord- och Sydamerika, men sprider sig nu i flera länder i Afrika. Larverna kan ödelägga den viktiga majsproduktionen när den förstör unga plantor och tuggar sig igenom majskolvarna. Skadedjuret har troligtvis kommit till kontinenten som vuxen eller som ägg genom kommersiell flygtrafik. Dess goda flygförmåga har sedan gjort att den spridit sig...

Mavi: Bara hälften av jordbrukarna har genomgått den obligatoriska miljöersättningsutbildningen än så länge

Ett villkor för miljöersättningen är att jordbrukarna uppfyller ett utbildningskrav före slutet av april 2017. Vid utgången av januari hade färre än hälften av alla jordbrukare som förbundit sig till miljöersättningen genomgått utbildningen.Avsikten med utbildningskravet är att se till att de jordbrukare som ingått en miljöersättningsförbindelse har satt sig in i förbindelsevillkoren, och att på så sätt minska antalet fel....

Dispens för jakt på fyra järvar

Helsingfors 16.02.2017, 18:31InrikesFinland viltcentral har beviljat dispens för jakt på fyra järvar som orsakat renskador i Lappland. Dispensen har beviljats renbeteslagen i norra Salla, Kemi-Sompio, Hammastunturi och Sallivaara. Alla fyra renbeteslagen har rapporterats om tiotals järvdödade renar och merparten av skadorna har skett i februari, meddelar Viltcentralen. Den fridlysta järven är rödlistad i Finland, och det maximala antalet...

Mavi: Bara hälften av jordbrukarna har genomgått den obligatoriska miljöersättningsutbildningen än så länge

Ett villkor för miljöersättningen är att jordbrukarna uppfyller ett utbildningskrav före slutet av april 2017. Vid utgången av januari hade färre än hälften av alla jordbrukare som förbundit sig till miljöersättningen genomgått utbildningen.Avsikten med utbildningskravet är att se till att de jordbrukare som ingått en miljöersättningsförbindelse har satt sig in i förbindelsevillkoren, och att på så sätt minska antalet fel....

MM: Lättnader införs när det gäller miljötillstånd - förteckningen över anläggningar ska ändras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.Det föreslås...

JSM: Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras – målet att förkorta tiden för genomförande av arbeten för vård av ungskog

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (den s.k. Kemera-lagen). Målet är att arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i fortsättningen ska genomföras snabbare. Nu går propositionen vidare till riksdagen. Kemera-stöd beviljas privata skogsägare för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten.Om riksdagen godkänner lagförslaget, kan bestämmelser...