MTK:s Marttila om S-prissänkning: Slitet tema

Helsingfors 08.01.2017, 11:54EkonomiLantbrukarcentralen MTK:s ordförande Juha Marttila önskar att handeln skulle marknadsföra inhemska livsmedel främst med kvalitet, inte pris. S-gruppen meddelade på söndagen att den sänker sina priser igen, speciellt priserna på inhemska grönsaker. Marttila beskriver prissänkningarna som ett slitet tema. - Jag tror att finländarna redan är trötta på hela kampanjen, säger han. Marttila säger att prissänkningarna...

Vildsvin förstör för tiotals miljoner

Stockholm 08.01.2017, 10:36UtrikesDen växande vildsvinsstammen i Sverige orsakar allt mer bekymmer för landets lantbrukare. Ny forskning visar att djuren orsakar skador i jordbruket för tiotals miljoner euro varje år, rapporterar P4 Uppland i Sveriges Radio. Och värre kan det bli - eftersom stammen ökar snabbt väntas skadorna bli fler. - För svenskt jordbruk innebär det ett påtagligt bekymmer....

Övervakad produktion

S:t Michel 07.01.2017, 10:35Inrikes- Naturenlig uppsamling är en form av övervakad produktion som följer EU-förordningar. - Områden där man inte använt kemisk gödsel eller växtskyddsmedel som är förbjudna inom den ekologiska skogsskötseln inom de senaste tre åren kan beviljas ekocertifikat. - Närings-, trafik- och miljöcentralerna godkänner och övervakar de naturenliga uppsamlingsområdena. Övervakningsavgifterna är cirka 200 euro om året. ...

Ekocertifikat hindrar inte skogsvård

Ekologiska råvaror kan ge högre marknadspris S:t Miche 07.01.2017, 10:30InrikesMarken som tillhör Terttis gård i S:t Michel kan kallas för ekologisk skog. Rese- och restaurangföretagets skogsområde på cirka 200 hektar certifierades som naturenligt uppsamlingsområde i början av 2016. Enligt skogsbrukaren Matti Pylkkänen ansökte man certifikatet på grund av de utländska turisternas intresse. - Asiatiska...

MM: Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar

Skadorna som fåglar som fridlysts med stöd av naturvårdslagen orsakat på jordbruket år 2015 var betydande. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidragsbeloppet fördubblades jämfört med föregående år.Bidrag delades främst ut för skador på jordbruket (cirka 518 500 euro). Största delen av bidraget...

Mavi: Branschorganisationer sammanför produktion och förädling med handeln

Vid ingången av år 2017 blev det möjligt att bilda producent- och branschorganisationer inom alla jordbrukssektorer, från primärproduktion till handeln. Branschorganisationerna är något nytt. Ett minimikrav för att bilda branschorganisationer är att företrädare för produktionen samt för förädlingen eller handeln deltar i samarbetet.Branschorganisationerna har till uppgift att främja en dialog och bästa praxis i produktions- och leveranskedjan för jordbruksprodukter samt...

Evira: ​En havsörn dog av fågelinfluensa i Harjavalta, en restriktionszon upprättas i området

Hos en havsörn som påträffats i Harjavalta har konstaterats högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 dvs. en typ av fågelinfluensa som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä. För att hindra att sjukdomen sprider sig har Livsmedelssäkerhetsverket Evira upprättat en restriktionszon i området.  Havsörnen påträffades på julaftonen i dåligt skick i industriområdet i Harjavalta och fördes därifrån till en lokal fågelskådare...

Mavi: Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande blir ettårig – ersättningen får sökas 11–31.1.2017

Från och med 2017 är förbindelseperioden i samband med ersättning för djurens välbefinnande 1.1–31.12. Jordbrukarna kan ansöka om ersättning för djurens välbefinnande för 2017 i webbtjänsten Vipu 11–31.1.2017.  Alla nuvarande förbindelser om ersättning för djurens välbefinnande löper ut 31.12.2016. Ny förbindelse kan sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Också jordbrukare som inte tidigare har haft någon förbindelse om...