Ungdomsutskotten

Ungdomsutskotten som styr ungdomsverksamheten i centralförbundet och förbunden verkar på tre olika nivåer: lokalt/ lokalavdelningar, regionala utskott och centralförbundets ungdomsutskott.

Unga medlemmar är välkomna att delta i lokalavdelningarnas årsmöten som ordnas varje vår på lokalt håll. I Österbotten finns det på den lokala nivån ungdomsklubbarna Sydin, Mellis och Norran. Förbundens regionala ungdomsutskott består av representanter som lokalavdelningarna utser. Förbundens (SLC Nyland, SLC Åboland, Ålands producentförbund och Österbotten svenska producentförbund) regionala utskott ordnar ungdomsverksamheten i förbunden.

SLC:s ungdomsutskott består av representanter från samtliga förbunden. Ungdomsutskottet sammanträder 3-4 gånger om året eller vid behov då ordförande sammankallar utskottet.

Till SLC:s ungdomsutskottets uppgifter hör:

  • Följa med aktuella ärenden gällande unga (< 40 år) medlemmar och arbeta för de unga medlemmarnas väl
  • Främja medlemsutvecklingen
  • Ta initiativ i frågor som gäller unga i lantbruket och fungera som centralstyrelsens beredande organ
  • Organisera ändamålsenlig verksamhet inom de ekonomiska ramar som centralstyrelsen fastställer på förslag av ungdomsutskottet
  • Samarbeta med MTK Maaseutunuoret för att främja unga finländska lantbruksproducenternas verksamhet
  • Skapa och upprätthålla samarbete med andra producentförbund i både Norden och EU
  • Främja samarbete mellan utbildningarna inom lantbruksbranschen i Svenskfinland

SLC:s ungdomsutskott

SLC ungdomsutskottet 2021

Ordförande Sören Stenroos, ÖSP
Christoffer Ingo, ÖSP
Leo Klinge, SLC Nyland
Kim Ekström, SLC Åboland
Christian Påvals, ÅPF
Joel Rappe, sakkunnig
Nora Backlund, sekreterare

ÖSP:s ungdomsutskott

Ordförande Sören Stenroos (Malax)
Fredrik Fors (Pedersöre)
Mats Edström (Purmo)
Kim Åbonde (Närpes östra)
Filip Norrgård (Malax)
Josefin Norrback (Närpes östra)
Patrik Lindblad (Pörtom)
Christoffer Ingo (Korsholms södra)
Sofia Eriksson (Oravais)
Anders Enlund (Esse)
Fredrik Grannas, sekreterare

SLC Nylands ungdoms- och PR-utskott

Ordförande Leo Klinge (Sjundeå)
Emmi Nurmi (Raseborg)
Marcus Wickholm (Raseborg)
Gustav Nyholm (Ingå)
Rasmus Sahl (Helsinge)
Isabella Nylund (Liljendal)
Kristoffer Nilsson (Liljendal)

ÅPF:s ungdomsutskott

Ordförande Christian Påvals
Lisa Sjögren
Elina Lindroos
Johan Holmqvist
Fredrik Söderlund
Jon Eriksson
Mattias Sundberg
Anton Alm

SLC Åbolands ungdomsutskott

Ordförande Kim Ekström
Ida Fredriksson
Henrik Hagman
Robin Strömberg
Alex Juslin
Erika Pomren

Mer från SLC