Generationsväxling

Överlåtandet av gårdsbruket och generationsväxling är ett stort beslut som det är skäl att planera väl och i god tid. En generationsväxling på en gård är man i allmänhet bara med om två gånger - först som övertagare och sen som överlåtare. Det gäller att känna till lagarna och reglerna som tillämpas.

De regionala producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅSP ordnar regelbundet generationsväxlingskurser på sina områden. Det lönar sig att delta i kursen senast ett år före man tänker göra själva generationsväxlingen.

Greppa generationsskiftet - material om generationsväxling

Greppa generationsskiftet-projektet erbjuder material och information som stöd för unga och äldre jordbrukare som står inför eller planerar en generationsväxling. Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL. Mera information om projektet finns på slf.fi.

Generationsväxlingsguide

SLF:s generationsväxlingsguide (2022)

Den här guiden behandlar bl.a. finansieringsmöjligheter, beskattningsfrågor och viktiga saker man behöver minnas efter generationsväxlingen.

Observera att i kapitel 2. Startstöd för unga odlare i guiden kommer troligen villkoren och stödbeloppen att ändra från och med 2023.

Podd: Inför generationsväxlingen

Det är viktigt att man har tänkt igenom generationsväxlingen ur många olika synpunkter och att man ser på förhållandena och förutsättningarna på den egna gården. Förutom lagar och skatter så är relationer och känslor viktiga vid genomförande av en generationsväxling.

I det första poddavsnittet diskuterar ekonomirådgivare Maria Mannfolk-Ahlskog från ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap och Susann Rabb från Ta hand om bonden/LPA vad de anser som viktigt att tänka på inför en generationsväxling.

Generationsväxlingsdagar i Österbotten

Generationsväxlingsdagar ordnas den 20-21 februari 2023 i Vasa, Närpes (kvällstid) och Jakobstad. Måndagen 20.2.2023 kan man delta på distans dagtid, så man kan delta från hela Finland.

Anmälan är öppen och program finns på www.edunova.fi.

Kursmaterial

Material från generationsväxlingskurser vårvintern 2023 publicerar här samt på SLF:s webbplats vart efter materialet blir färdigt.

Här kan du bl.a. ta del av presentationerna från generationsväxlingsdagarna i Borgå 31.1.2023 och Karis 1.2.2023:

Planering av generationsväxling - Henrik Lassas, NSL LPA-trygghet och pensioner - Westerholm & Lindroos, LPA Beskattningsfrågor vid generationsväxling - Axel Falck, NSL Papprena i skick - Mikaela Strömberg-Schalin, NSL OP Gruppen som finansiär och samarbetspartner för lantbruk - Harri Karlsson, OP Gruppen

Mer från SLC