Generationsväxling

Överlåtandet av gårdsbruket och generationsväxling är ett stort beslut som det är skäl att planera väl och i god tid. En generationsväxling på en gård är man i allmänhet bara med om två gånger - först som övertagare och sen som överlåtare. Det gäller att känna till lagarna och reglerna som tillämpas.

De regionala producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅSP ordnar regelbundet generationsväxlingskurser på sina områden. Det lönar sig att delta i kursen senast ett år före man tänker göra själva generationsväxlingen.

Greppa generationsskiftet - material om generationsväxling

Greppa generationsskiftet-projektet erbjuder material och information som stöd för unga och äldre jordbrukare som står inför eller planerar en generationsväxling. Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL. Mera information om projektet finns på slf.fi.

Generationsväxlingsguide

SLF:s generationsväxlingsguide (2023/03)

Den här guiden behandlar bl.a. finansieringsmöjligheter, beskattningsfrågor och viktiga saker man behöver minnas efter generationsväxlingen.

Podden

Det är viktigt att man har tänkt igenom generationsväxlingen ur många olika synpunkter och att man ser på förhållandena och förutsättningarna på den egna gården. Förutom lagar och skatter så är relationer och känslor viktiga vid genomförande av en generationsväxling.

Podd 1: Projektledare Annika Grannas diskuterar om vad som är viktigt att tänka på inför en generationsväxling tillsammans med ekonomirådgivare Maria Mannström-Ahlskog från ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap och Susann Rabb från Ta hand om bonden/LPA.


Podd 2: Projektledare Annika Grannas diskuterar med Nina Hemberg, LPA-ombudsman i Österbotten, om olika pensionsalternativ samt jordbrukarens försäkringar.


Podd 3:
Markus och Anna Johansson berättar om sina generationsväxlingserfarenheten på Jonnas gård i Hindhår, Borgå. Markus har varit jordbrukare i över 40 år och dottern Anna som arbetade som sjukskötare beslöt sig för att sadla om och ta över hemgården våren 2023.


Podd 4:
ÖSL:s ekonomirådgivare Anne Sigg, som specialiserat sig på bolagisering av jordbruk, diskuterar bolagisering och vad det innebär med projektledare Annika Grannas.

Kursmaterial

Material från generationsväxlingskurser vårvintern 2023 publicerar här samt på SLF:s webbplats vart efter materialet blir färdigt.

Videoinspelning från generationsväxlingskursen i Karis 1.2.2023:


Presentationer:

Här kan du bl.a. ta del av presentationerna från generationsväxlingsdagarna i Borgå 31.1.2023 och Karis 1.2.2023:

Planering av generationsväxling - Henrik Lassas, NSL LPA-trygghet och pensioner - Westerholm & Lindroos, LPA Beskattningsfrågor vid generationsväxling - Axel Falck, NSL Papprena i skick - Mikaela Strömberg-Schalin, NSL OP Gruppen som finansiär och samarbetspartner för lantbruk - Harri & Karlsson, OP Gruppen


Presentationer från generationsväxlingsdagarna i Vasa och Närpes 20.2.2023 och Jakobstad 21.2.2023:

Beskattningsfrågor vid generationsväxling & generationsväxling för aktiebolag - Axel Falck NSL Startstöd till unga jordbrukare - Maria Swanljung, NTM (uppdaterad 11.9.2023) LPA-trygghet och pensioner - Nina Hemberg, LPA OP-gruppen och lantbruket - Anna-Lena Holm, OP-gruppen Vägen till en lyckad generationsväxling - Maria Mannström-Ahlskog, ÖSL Ta hand om bonden - Susann Rabb, LPA

Information om projektet Greppa generationsskiftet:
Annika Grannas, tfn 050 479 6182, annika.grannas@slf.fi

Projektet finansieras till 38 % av EU och förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC och NSL.

Mer från SLC