Landsbygdsföretag

SLC - Dsc 0872

130 000 småföretag på landsbygden

Den finländska landsbygden förändras i snabb takt. Det finns heller inte en enda landsbygd utan flera sorters landsbygd. Ser man till den geografiska klassificeringen kan man dela upp landsbygden i Finland till lokal centrum på landsbygden, stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd och glesbygd. Verksamhetsförutsättningarna för företagande är olika på de olika områdena och ser man till statistiken ha antalet företag vuxit kraftigt på den stadsnära landsbygden. 

Det finns omkring 130 000 småföretag på den finländska landsbygden. Landsbygdens företag kan delas i tre olika grupper: jordbruk, diversifierade lantbruk och övriga företag. På diversifierade lantbruk idkar man förutom jordbruksproduktion även annan näringsverksamhet så som serviceproduktion, förädling, annan primärproduktion än jordbruk eller handel. 

På de gårdarna där man bedriver såväl jordbruksproduktion som annan näringsverksamhet utnyttjar 87 procent samma resurser som används inom just jordbruksproduktionen (maskiner, byggnader, råvaror, område, arbetskraft). 

De allra flesta av de landsbygdsföretag som inte idkar någon form av jordbruksproduktion, är verksamma inom servicesektorn t.ex. maskinentreprenad, handel eller förädling.  

Mer från SLC