Miljöministeriet planerar att frångå förfarandet för avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar

11.9.2015Miljöministeriet utreder möjligheten att frångå förfarandet för avgränsning av föröknings- och rastplatserna för flygekorrar. Avsikten med denna ändring är att lätta på NTM-centralernas arbetsbörda och bidra till en smidigare förvaltning i enlighet med regeringsprogrammet. Ändringen ska dock inte försämra skyddet av flygekorren. Flygekorren förblir en art som enligt EU kräver noggrant skydd, och det är också i fortsättningen förbjudet att...

Spillveckan 7-13.9 uppmärksammar matsvinn

SLC - Spillveckan logo original green 2014

10.9.2015Den 7-13 september firas den årliga nationella Spillveckan. Kampanjen har för avsikt att uppmärksamma det matsvinn som uppstår i hela livsmedelskedjan, ändå från produktion till konsumtion. Varje år slänger finländarna bort 24 kilo mat per person till ett värde av 125 euro. Räknar man med hela livsmedelskedjan uppgår svinnet till 335-460 miljoner kilo per år. Det motsvarar 10-15 % av...

SLC har ansökt om TYK-kurs

9.9.2015SLC har ansökt om att för medlemmar ordna en riksomfattande svenskspråkig TYK-rehabiliteringskurs, som förhoppningsvis godkänns av Fpa och kan börja i december 2015 på Härmä Rehab. På kursen finns åtta platser, till vilken SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kommer att kunna söka genom en individuell ansökan till Fpa. TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar sig till att förbättra både...

Bondedemonstrationen i bilder

7.9.2015Uppemot 9 000 jordbrukare från EU-länderna uppskattas ha deltagit i den stordemonstration som ordnades i måndags i Bryssel mot de sjunkande producentpriserna och det svåra marknadsläget. Även ett tjugotal jordbrukare från de finländska producentorganisationerna SLC och MTK deltog i protesten.Situationen på många gårdar har krisat till sig på grund av Rysslands importstopp, sänkta producentpriser till följd av det svåra marknadsläget,...

Miljöministeriet: Mycket potential i bioekonomi

2.9.2015Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om genomförandet av regeringens strategiska prioritering Bioekonomi och rena lösningar och framskridandet av de spetsprojekt som ingår i prioriteringen. Målet är att Finland ska vara en föregångare inom bioekonomi, kretsloppsekonomi och rena lösningar 2025. Genom hållbara lösningar vill man få fart på exporten och förbättra sysselsättningen...

JSM: Förnyad förordning om utsädespotatis i bruk från och med början av september

1.9.2015I juni förenklade och lättade man på nationella förordningen om handel med utsädespotatis som följd av förändringar i EU-lagstiftningen. Man har på flera punkter uppdaterat utsädespotatisförordningen och förtydligat bl.a. definitionerna och kraven beträffande registerföring. Den förenklade förordningen träder i kraft 1.9.De officiella namnen för klasserna av utsädespotatis förändras. Certifierad klass A kallas från och med nu unionens A-klass och klass...

Faktagaffeln 2015 har utkommit

SLC - Faktagaffeln-2015-pärm

31.8.2015Faktagaffeln 2015 som innehåller mångsidig statistik om hela den inhemska livsmedelskedjan från jord till bord har utkommit. Publikationen samlar den mest centrala statistiken om matens produktion och konsumtion. Den innehåller även statistiska uppgifter om livsmedelskedjans metoder och mervärdesfaktorer som stöder den finländska livsmedelskedjans konkurrenskraft, som bygger på ansvarstagande.Faktagaffelns nyaste uppgifter är i huvudsak från 2014. Dessutom innehåller den uppgifter från...

Luke: Spannmålsskörden blir den minsta på fem år

28.8.2015Efter den regniga sommaren ger ännu en varm sensommar med lite regn möjligheter till en måttlig spannmålsskörd på cirka 3,5 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara 16 procent lägre än i fjol. Däremot kan man förvänta sig en större skörd av rybs, raps, ärter och bondbönor än i fjol.Den uppskattade spannmålsskörden på 3,5 miljarder kilo är den minsta på fem...