Luke: Honungsproduktion är bara lönsamt för stora biodlingar

27.8.2015År 2013 medförde produktion av ett kilo honung utgifter på i genomsnitt 13,26 euro för en biodlare. Behållningen blev i genomsnitt 11,30 euro per kilo honung, så varje kilo honung innebar en förlust på knappt två euro. På större biodlingar lyckades man dock täcka utgifterna. Detta framgår av Naturresursinstitutets (Lukes) nya webbtjänst för enhetskostnader för biodling, som belyser produktionskostnaderna för...

NBC höll utvidgat presidiemöte i Norge 23-25.8

SLC - 20150824 153850

24.8.2015De nordiska bondeorganisationerna samlades till NBC:s (Nordens Bondeorganisationers Centralråd) utvidgade presidiemöte i Inderøya, Norge 23-25 augusti. Finland representerades av en delegation på cirka 20 representanter från SLC, MTK och Pellervo.Förutom val av nytt presidium för 2015-2017 och beslut om ny arbetsplan för NBC stod även nordiskt samarbete högt på agendan. En av mötets huvudtalare var minister Ole Norrback, som talade...