FAQ: I vilken grad används soja som djurfoder?

Påstående: När vi äter nötkött förstör vi regnskogarna!

SVAR:

Inte när vi äter inhemskt nötkött eller dricker inhemsk mjölk. Tyvärr röjs det regnskog i Sydamerika för en ohållbar sojaproduktion, och sojan används i djurfoder världen över. Den finländska mjölk- och nötköttskedjan är däremot föregångare på sojafri produktion och finländska nötdjur får ingen soja – inte heller mjölkkor eller kalvar.

Som foder för nötdjur används vall som för det mesta kommer från den egna gården, inhemskt spannmål, ryps eller raps eller andra proteingrödor. Spannmålen i Finland har en hög proteinhalt, och idisslare kan även utnyttja protein i vall. Av spannmålen som odlas i Finland är 40 % av foderkvalitet (d.v.s. inte lämpligt för livsmedelsbruk) och lämpar sig därmed som djurfoder.

Import av soja 2002-2008 från olika länder: (källa: HS/Tullen)

Fråga: Hur är det då med svin och fjäderfä? De får väl soja?

SVAR:

Sojaanvändningen har minskat betydligt i Finland sedan början av 2000-talet. Importen har halverats under 2010-talet jämfört med 2000-talet. Dock har importen av soja ökat sedan 2013, bl.a. som ett resultat av ökad konsumtion av fjäderfä (broiler).

I inhemsk svinproduktion består fodret i genomsnitt till 3–5 % av soja enligt kötthusens svar i Finnwatch rapport (1/2021). Många svingårdar är däremot redan helt sojafria och använder istället helt och hållet inhemskt foder, och den trender fortsätter.

Förhållandevis mest soja används det i Finland inom fjäderfäproduktionen, och även där är andelen endast 11-15 % enligt kötthusens svar i Finnwatch rapport (1/2021). Särskilt i fjäderfäproduktionen har det varit utmanande att hitta lämpliga ersättande foder med tanke på näringssammansättningen men forskningsarbetet fortsätter. Exempelvis Atria har beslutat sluta använda soja i grisproduktion 2020 och i broilerproduktion 2022.

För får beräknas sojan utgöra högst en procent av det totala fodret.

Fråga: Används soja i EU?

Svar:

Till EU importeras omkring 36 miljoner ton soja varje år, och 95 % används som djurföda. Soja används i övriga Europa i synnerhet som foder för mjölkboskap; soja är till och med den mest använda råvaran i djurfoder i EU-länderna. Proteinstrategier görs upp också på EU-nivå, och meningen är att öka självförsörjningsgraden av protein. Det är alltid en klimatgärning att välja inhemskt kött. Jämför man med exempelvis Danmark och Tyskland äter en tysk tjur ca 300 kg soja och en tysk tjur 600 kg under sin livstid (Källa: MTK). Även inom den enmagade sektorn i Europa är soja en betydande foderråvara.

Fråga: Men certifierad soja är väl okej?

Svar:

Den finländska användningen av soja i foder kan inte påstås förorsaka skövling av regnskog eftersom de stora aktörerna (t.ex. Atria, HK) har gått in för att förutsätta användning av certifierad soja (RTRS, Pro Terra, ADM) i djurfoder. Mera information om de finländska kötthusens användning av certifierad soja i Finnwatch rapport (1/2021).

Men även den av WWF certifierade sojan kan ifrågasättas av andra hållbarhetsskäl i och med att exempelvis RTRS och ProTerra-certifikaten tillåter bekämpning av soja med parakvat som förbjöds i Finland 1985 och i EU 2007. Ämnet är mycket giftig och har långvarig effekt, upp till 8 år.

Fråga: Kan man öka användningen av inhemska proteingrödor?

Svar:

I foder ersätts soja med inhemsk spannmål med högt proteinvärde, som rybskross, ärt och bondböna. Vi bör också odla mera proteinväxter för människokonsumtion vilket även ingår som ett mål i regeringsprogrammet.

Fråga: Vad bör hända för att Finland ska bli helt sojafritt?

Svar:

Det krävs växtförädling och forskning, samt en sporre för att odla mera proteingrödor. Förädlingsindustrin i Finland måste också förbinda sig till att använda sig av inhemskt protein, eftersom största delen nu importeras. Genom att bli självförsörjande på protein minskar vi prisrisken och sjukdomsrisken.

Fråga: Används GMO-soja i Finland?

Svar:

Från och med år 1996 har flera genetiskt modifierade livsmedel och foder (majs, soja, raps, bomull, sockerbeta, potatis) godkänts på EU-marknaden. Det behöver inte stå på köttförpackningen om ett djur utfodrats med gmo-foder.

Däremot kan man vara säker på att djuret inte utfodrats med gmo-foder under levnadsloppet om förpackningen är märkt med “gmo-fritt”.


Övriga källor

MTK, Atria, HK, HS, Svenska Yle, Finnwatch rapport (1/2021)

Har du fler frågor om Finlands jordbruk?

*
*

Mer från SLC