Här finns SLC Nylands material att tillgå alla medlemmar. Se även efter mer medlemsmaterial på slc.fi/material

Material 2020

Höstmöte 2019

Vårmöte 2019

Material 2019

Förbundets höstmöte 2018

Förbundets vårmöte 2018

Material 2018

Förbundets vårmöte 2017

Medlemsbrevet och lokalavdelningarnas vårmöten 2017

Nyländsk Bondedag/ Förbundets höstmöte 2016

Spannmålsodlarnas exportkontrakt 2016

Förbundets vårmöte 2016

Årsberättelse

Utlåtanden

SLC Nyland Strategi 2022 och verksamhetsplan 2017

SLC Nyland Östersjöutmaningen