Miljöministeriet: Mycket potential i bioekonomi

2.9.2015Näringsminister Olli Rehn och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen berättade den 2 september 2015 om genomförandet av regeringens strategiska prioritering Bioekonomi och rena lösningar och framskridandet av de spetsprojekt som ingår i prioriteringen. Målet är att Finland ska vara en föregångare inom bioekonomi, kretsloppsekonomi och rena lösningar 2025. Genom hållbara lösningar vill man få fart på exporten och förbättra sysselsättningen...

JSM: Förnyad förordning om utsädespotatis i bruk från och med början av september

1.9.2015I juni förenklade och lättade man på nationella förordningen om handel med utsädespotatis som följd av förändringar i EU-lagstiftningen. Man har på flera punkter uppdaterat utsädespotatisförordningen och förtydligat bl.a. definitionerna och kraven beträffande registerföring. Den förenklade förordningen träder i kraft 1.9.De officiella namnen för klasserna av utsädespotatis förändras. Certifierad klass A kallas från och med nu unionens A-klass och klass...

Faktagaffeln 2015 har utkommit

SLC - Faktagaffeln-2015-pärm

31.8.2015Faktagaffeln 2015 som innehåller mångsidig statistik om hela den inhemska livsmedelskedjan från jord till bord har utkommit. Publikationen samlar den mest centrala statistiken om matens produktion och konsumtion. Den innehåller även statistiska uppgifter om livsmedelskedjans metoder och mervärdesfaktorer som stöder den finländska livsmedelskedjans konkurrenskraft, som bygger på ansvarstagande.Faktagaffelns nyaste uppgifter är i huvudsak från 2014. Dessutom innehåller den uppgifter från...

Luke: Spannmålsskörden blir den minsta på fem år

28.8.2015Efter den regniga sommaren ger ännu en varm sensommar med lite regn möjligheter till en måttlig spannmålsskörd på cirka 3,5 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara 16 procent lägre än i fjol. Däremot kan man förvänta sig en större skörd av rybs, raps, ärter och bondbönor än i fjol.Den uppskattade spannmålsskörden på 3,5 miljarder kilo är den minsta på fem...

Luke: Honungsproduktion är bara lönsamt för stora biodlingar

27.8.2015År 2013 medförde produktion av ett kilo honung utgifter på i genomsnitt 13,26 euro för en biodlare. Behållningen blev i genomsnitt 11,30 euro per kilo honung, så varje kilo honung innebar en förlust på knappt två euro. På större biodlingar lyckades man dock täcka utgifterna. Detta framgår av Naturresursinstitutets (Lukes) nya webbtjänst för enhetskostnader för biodling, som belyser produktionskostnaderna för...

NBC höll utvidgat presidiemöte i Norge 23-25.8

SLC - 20150824 153850

24.8.2015De nordiska bondeorganisationerna samlades till NBC:s (Nordens Bondeorganisationers Centralråd) utvidgade presidiemöte i Inderøya, Norge 23-25 augusti. Finland representerades av en delegation på cirka 20 representanter från SLC, MTK och Pellervo.Förutom val av nytt presidium för 2015-2017 och beslut om ny arbetsplan för NBC stod även nordiskt samarbete högt på agendan. En av mötets huvudtalare var minister Ole Norrback, som talade...