MM: ​På söndag inleds klimatmötet i Paris med siktet inställt på ett nytt klimatavtal

28.11.2015Den 21:a partskonferensen i anslutning till de internationella klimatförhandlingarna inleds i Paris söndagen den 29 november. Klimatmötet pågår i två veckor med målet är att ingå ett täckande, verkningsfullt och juridiskt bindande klimatavtal som ska träda i kraft 2020. Om det lyckas är avtalet den första överenskommelsen där merparten av världens länder förbinder sig till klimatåtgärder."Finland har mycket att vinna...

ANM: ​Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag

26.11.2015Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror. Däremot har exporten av förädlade trävaror varit liten. Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen...

JSM: ​Grunderna för krisstöd till mjölk- och svingårdar godkända

26.11.2015Regeringen godkände i dag grunderna för utbetalning av ett tillfälligt extraordinärt stöd till griskött- och mjölkproducenter. Stödet finansieras med både Europeiska unionens medel och Finlands nationella medel.Anledningen till behovet av stöd är jordbrukets svåra ekonomiska läge. Ryssland förlängde förbudet mot import av livsmedel på sommaren och på grund av jordbruksprodukternas hårda marknadsläge har producentpriserna gått ner. Vidare orsakade det svåra...

​Starten av SLC:s TYK-kurs flyttas framåt: ansök senast 1.2.2016

SLC - TYK ny slutgiltig 26.11.2015

För att fler SLC-medlemmar ska ha möjlighet att söka till SLC:s TYK-kurs senareläggs kurstidtabellen enligt följande datum: utredningsperiod: 14–24.3.2016 träningsperiod 1: 7–18.11.2016 träningsperiod 2: 13–17.3.2017 utvärderingsperiod: 30.10–3.11.2017. Kursen, som hålls på Härmä Rehab, har åtta platser. SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kan söka till kursen genom att lämna en individuell ansökan till Fpa senast före 1.2.2016. TYK är en yrkesinriktad individuell rehabilitering, som riktar...

Luke: ​Rekordskördar av höstsäd – Finland självförsörjande på råg

SLC - IMG 8698

26.11.2015 Spannmåls- och potatisskörden en tiondel mindre än i fjol, men rekordskördar av höstvete och råg. Även ärter och bondbönor gav de största skördarna på länge. Spannmålsskörden (3,7 miljarder kilo) är den minsta på tre år, vilket delvis förklaras av att odlingsarealen är cirka fem procent mindre. Nästan lika mycket minskade det tröskade spannmålet till följd av en rekordstor areal av färskt...

Evira: ​Exporträtt till Vietnam för finländskt svin- och fjäderfäkött

17.11.2015Finländskt svin- och fjäderfäkött kan nu exporteras till Vietnam. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Evira har de vietnamesiska myndigheterna godkänt export från Finland. Den myndighet som svarar för kvalitetssäkringen av jordbruksprodukter i Vietnam beviljade exporträtt till fyra finländska anläggningar i köttbranschen. Från dessa anläggningar kan svin- och fjäderfäkött samt produkter av dessa exporteras till Vietnam.Att få anläggningarna godkända för export till Vietnam var...

JSM: Högre stödprocent för jordbruksinvesteringar, begränsningar i miljöersättningens mest omtyckta åtgärder

17.11.2015Övervakningskommittén för Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 beslutade på mötet 17.11 om den andra programändringen.– De ytterligare medlen för investeringar och återvinning av näringar som hör till regeringsprogrammets spetsprojekt ger nya möjligheter. De behov som identifierats när programmet har genomförts samt skyldigheterna enligt regeringsprogrammet innebär dock samtidigt besparingar, säger konsultativa tjänstemannen Tiina Malm på jord- och skogsbruksministeriet.Det...

JSM: Enklare jordbrukspolitik på rådets agenda

13.11.2015Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 16 november 2015. Finlands representant är jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan ger rådet en lägesöversikt över förenklingar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kommissariens prioritet som gäller enklare politik är enligt Finland en bra sak trots att årets resultat är få.– Både grundförordningar, genomförandeförordningar och delegerade förordningar är...