Jordbrukarnas vädjan till regeringen: Försvara den finländska maten och jordbruket

Följ demonstrationen via videosändning fr.o.m. kl. 10.45 Idag samlas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer på Senatstorget i Helsingfors för att väcka regeringen med sitt nödrop. Situationen på de finländska gårdarna är den svagaste på årtionden. Företagarinkomsten halverades till och med 2015 jämfört med föregående år.  – På gårdarna känner man nu en verklig nöd och oro för framtiden. Det är hög tid...

SLC Nyland: Ett 80-tal nyländska jordbrukare med traktor till Senatstorget

Ett hundratal jordbrukare varav omkring 80 med traktor deltar från SLC Nyland i jordbrukarnas demonstration i Helsingfors i morgon fredag på grund av det finländska jordbrukets svaga lönsamhet och det svåra ekonomiska läget på gårdarna. Företagarinkomsten 2015 halverades till och med i medeltal jämfört med föregående år.  Totalt väntas närmare 500 traktorer delta i traktormarschen till Helsingfors.  Traktormarschen kommer tyvärr att...

Jordbrukarna kommer med ett allvarligt budskap till regeringen

Till jordbrukarnas demonstration på fredag väntas tusentals jordbrukare och hundratals traktorer. På Senatstorget kommer jordbrukarna att framföra sina krav till regeringen. Från demonstrationen görs en livssändning som börjar kl. 10.45. Programmet på Senatstorget inleds kl. 11 (ändringar möjliga) 11.00Programmet börjar11.30MTK:s direktionsordförande Tommi Lunttila och SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix11.40Talturer av jordbrukare samt annat program12.30MTK:s ordförande Juha Marttila och SLC:s ordförande Holger FalckStatsminister Juha...

Jordbrukarnas traktormarsch och demonstration kräver omedelbara åtgärder för att åtgärda matproducenternas svåra ekonomiska situation

SLC - Ebanner Traktormarsch
Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge.

Jordbrukarna ordnar traktormarsch och demonstration i Helsingfors imorgon, fredagen den 11.3 på grund av gårdarnas trängda ekonomiska läge. Till demonstrationen på Senatstorget, som pågår kl. 11-14, anländer under förmiddagen ca 300 traktorer. Traktorerna startar kl. 8-8.30 från samlingsplatserna längs med huvudvägarna. Från olika delar av landet beräknas över 2 000 jordbrukare, även utan traktor, komma till demonstrationen. Av statsrådets medlemmar...

Körinstruktioner för traktormarsch 11.3

SLC - Traktorimarssi Saapuminen Kokoontumispaikalta Keskustaan Uusi
Traktorerna anländer till Senatstorget västerifrån via Mannerheimvägen och österifrån via Sörnäs strandväg (Karta: MTK)

Traktorernas ankomst och avfärd från Senatstorget har planerats i utmärkt samarbete med trafikpolisen. De anvisade rutterna måste absolut följas för att garantera säkerheten för alla marschdeltagare och övriga som rör sig i trafiken. Trafiken dirigeras av polisen samt av våra egna ansvarspersoner på samlingsplatserna och på Senatstorget. Var på plats på samlingsplatserna i god tid, senast 7.30. Starten från samlingsplatserna sker fr.o.m. kl. 8.10 i...

JSM: Möjligt att ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd

I år är det möjligt att under vissa förutsättningar ändra villkoren för EU:s produktionskopplade stöd, dvs. nöt-, får- och getbidrag samt bidrag för åkergrödor. Ändringarna skulle träda i kraft år 2017.Jord- och skogsbruksministeriet diskuterar med producentorganisationerna om ändringsbehoven på diskussionsmöten som i mars-april ordnas för olika driftsinriktningar.  De ändringsbehov som parterna kommer överens om meddelas till kommissionen senast den 1...

Evira: Det går att lita på ekologiska livsmedels äkthet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira undersökte bekämpningsmedelsrester, tillsatser och användning av genmodifierade organismer i ekologiska produkter år 2015. Enligt resultaten följdes ekoreglerna i produktionen av ekologiska livsmedel, med två undantag.Evira samlade in cirka 300 prover av finländska ekoföretagares produktion. Det togs prover av spannmål, mjölk, ägg, honung, grönsaker samt produkter som förädlats av dessa, till exempel bröd. I två företagares produkter, närmare bestämt...