Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd öppnas stegvis

Jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket har gemensamt gått igenom den realistiska tidtabellen för vårens stödansökan och beslutat att den elektroniska ansökan om jordbrukarstöd ska påbörjas i etapper under vårens lopp. Ansökan om samlade jordbrukarstöd inleds 14.4, när basskiftesändringarna och anmälan av uppgifter om jordbruksskiften öppnas i Viputjänsten.Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna, dvs. delningar och sammanslagningar samt inrättande av nya basskiften, redan...

Sök om krisstöd fram till 31.3

Ansökan om temporärt nationellt tilläggsstöd till skuldsatta gårdar pågår fram till 31.3 2016. En gård med en minimiskuld på 100.000 euro kan får temporärt stöd på uppskattningsvis 0,42 procent, vilket innebär ett minimibelopp på 420 euro. En skuld på en miljon euro skulle alltså ge ett temporärt stöd på 4.200 euro. Stödet kan höjas med högst 1,29 procent av beloppet av...

Nya spannmålskontrakt för odlarexport från Lovisa kan nu tecknas

SLC - Havre 2
Teckna kontakt 18.3-8.4!

Fodervetekontraktet i odlarnas egen regi från Nyland förra hösten får nu en uppföljning. Ifjol samlade 113 odlare 6.000 ton fodervete för export till Tyskland. Denna gång erbjuds tre olika kontrakt med det odlarägda spannmålsexportbolaget Polar Oats. Spannmålslagen är fodervete, foderkorn och livsmedelshavre. Under planering är också exportkontrakt från Österbotten, mer info om det kommer under vårens lopp. Samarbetsparter för exportkontrakten i...

Dags att plantera paprika och chili

Våren nalkas och trädgårdsentusiasterna vaknar ur sin vinterdvala. Odlare Bernt Olin i Sannäs i Borgå har redan hunnit plantera paprika och chili samt så ett fyrtiotal olika tomatsorter. I sitt växthus har odlare Bernt Olin redan planterat paprika och chili. Han har också hunnit så tomater.

JSM: Ändringarna i miljöersättningen godkända

Enligt statsrådets förordning som antogs av regeringen i dag ska miljöersättningens skiftesspecifika åtgärder och utbyte av åtgärderna begränsas. Begränsningarna bottnar i ändringen av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020 som kommissionen godkände den 29 februari 2016.Målen för miljöförbindelsens åtgärder uppnåddes i många avseenden redan år 2015. På grund av de förpliktelser som ingår i regeringsprogrammet och...

JSM: Mildare påföljder för fel som upptäcks vid övervakning av djurbidrag

Europeiska kommissionen föreslår lindrigare sanktioner för felaktigheter som uppdagas vid övervakning av djurstöd och djurbidrag. Kommissionens förslag innehåller också de förenklingsförslag som Finland kommit med. Ändringsförslagen ska inom kort behandlas i Europaparlamentet och rådet. Ändringarna ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2016. Trots mildare påföljder ska registreringarna i gårds- och djurregistret vara uppdaterade även i framtiden om man vill...

Lamm - mild i smaken och i hjärtat

Gräset är högt, det surrar i luften av flugor och sländor. Luften står alldeles stilla och det doftar högsommar i hagen. Rasslet från ämbaret med foder får lammen att bräka i kör. På tackans signal rusar flocken i samlad tropp mot det välbekanta ljudet.