FM i Mathantverk 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia

FM i Mathantverk arrangeras den 10-13.10.2016 på Yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Tävlingen arrangeras för första gången i Finland och ordnas i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet och projektet Kustens Mat. Under tävlingen ordnas flera mini-seminarier, diskussioner och studiebesök som har med mat och mathantverk att göra. Nordiska Ministerrådet stöder tävlingen. Tävlingsklasserna är: MejeriprodukterCharkuteriprodukterFiskprodukterBageriprodukterBär- och fruktprodukterGrönsaks- och svampprodukterKalla krydd- och matsåserSnacksDryckerInnovativa mathantverksprodukter Anmälningsavgiften är 30 euro per tävlingsbidrag. Anmälan...

JSM: Villkoren för stödet för att minska mjölkproduktionen har fastställts

På grund av det dåliga marknadsläget ska stödet för minskad mjölkproduktion införas i snabb takt. Siktet är inställt på att minska produktionen på frivillig väg och på det sättet nå en bättre balans på mjölkmarknaden så fort som möjligt.I samband med jordbruksrådet i juli lade EU-kommissionen fram ett 500 miljoner euro stort paket för att hjälpa husdjursskötseln som kämpar med...

Mavi: Krisstödet till skuldsatta gårdar och andra jordbrukarstöd betalas ut i september

Det temporära nationella tilläggsstödet till skuldsatta gårdar betalas ut från och med 1.9. Det här krisstödet som gick att söka våren 2016 söktes av cirka 5 400 gårdar, varav närmare hälften också ansökte om den förhöjning av stödet som kan beviljas gårdar som gjort investeringar.Statsrådet fastställde stödnivåerna för det temporära stödet och de är något lägre än från början: i...

Nordiska producentorganisationerna: Nordliga produktionsförhållandena garanterar klimatvänlig husdjursproduktion

SLC - Augusti 2016 112

De nordiska bondeorganisationerna slog idag fast att den nordiska hållbara husdjursproduktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket...

Luke: Det finns 3,6 miljarder kilo säd på åkrarna – en måttlig skörd förutsätter uppehållsväder

Om största delen av skörden lyckas utan regn, kan spannmålsskörden fortfarande bli måttlig eller cirka 3,6 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara ett par procent lägre än i fjol. Däremot kan en större skörd än i fjol förväntas av raps, ärter och bondböna.– Som det ser ut nu är spannmålsskörden den minsta på fem år, konstaterar Anneli Partala på Naturresursinstitutet...

Ökad vinst för Arla

Stockholm 26.08.2016, 12:59EkonomiArla redovisar en vinst före skatt på 261 miljoner euro för första halvåret i år. Det kan jämföras med vinsten på 139 miljoner euro för motsvarande period i fjol. Omsättningen sjönk till 4,9 miljarder euro, från 5,1 miljarder ett år tidigare. - Under första halvan av 2016 satte ökade mjölkvolymer i hela Europa press på marknadspriserna...

Sämsta skörden på fem år

Helsingfors 26.08.2016, 11:07InrikesSpannmålsskörden ser ut att bli den sämsta på fem år, meddelar Naturresursinstitutet. Skörden ser ut att bli ett par procent mindre än i fjol. Men om skörden lyckas utan regn kan skörden fortfarande bli måttlig, cirka 3,6 miljarder kilo. Prognosen bygger på bedömningar av Pro Agrias lokala experter. - Torkan och hettan i början av sommaren,...

Mavi: Landsbygdsverkets nya organisation kör i gång

Landsbygdsverkets nya verksamhetsmodell förbättrar samspelet mellan ansökan, övervakning och utbetalning av stöd samt datasystemen. Målet är nytta för förvaltningens kunder lika väl som för jord- och skogsbruksministeriet som styr verket och också för kommunernas samarbetsområden, NTM-centralerna och Leadergrupperna. Den nya organisationen som är uppbyggd kring stödprocesserna tas i bruk 1.9.2016.Landsbygdsverket har redan i några år varit organiserat enligt processerna för...