Evira: Fjäderfän ska skyddas mot fågelinfluensa

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra smitta av fågelinfluensa. Fjäderfän ska antingen hållas inomhus eller också ska området för utomhusvistelse skyddas till exempel med ett tillräckligt tätt nät från början av mars till slutet av maj.   "Avsikten med skyddet är att förhindra spridning av fågelinfluensa till fjäderfän,...

Luke: Spannmålsskörden räcker för export

SLC - IMG 8698

Spannmålsskörden 2015 var den minsta på tre år. Trots det räcker skörden på 3,7 miljarder kilo till för export av 500 miljoner kilo, eftersom årskonsumtionen ligger på 3,2 miljarder kilo i Finland. Under de senaste åren har endast råg importerats till Finland i större mängd. Den inhemska rågskörden har bara sällan täckt efterfrågan. Förra hösten var ett undantag, rågskörden på...

Är du en ung bonde som brinner för bondandet? - Delta i tävlingen!

SLC - Mt100
Till äran av sitt 100- årsjubileum ordnar Tidningen Maaseudun Tulevaisuus i samarbete med MTK Maaseutunuoret en tävling för att hitta årets unga bonde

Anmälningsblankett (på finska) Mer information (på finska) Tidningen Maaseudun Tulevaisuus och MTK Maaseutunuoret ordnar tillsammans en tävling för unga lantbruksproducenter. För att kunna delta bör man vara högst 35 år gammal, positiv och ha framtidstro för branschen. Alla unga livsmedelsproducenter som känner sig vara en bra förebild för kommande lantbrukare och konsumenter är välkomna att delta! Målet med tävlingen är både att belöna...

Kom det flera LF i postlådan? Blev du helt utan LF?

SLC har nyligen övergått till ett nytt medlemsregister, vilket har visat sig kunna leda till att LF skickats ut på fel adress. Det här innebär att vissa LF-läsare kan ha blivit utan tidningen medan vissa läsare kan ha fått flera tidningar i postlådan under de senaste veckorna. Om så är fallet ber vi dig meddela om missödet så rättar vi...

Mavi: Ansökan om utbetalning av investeringsstöd för jordbruket inleds

Jordbrukare som ansökt om investeringsstöd för jordbruket får nu börja ansöka om tillstånd att lyfta lån och om utbetalningar av understöd i Hyrrä. Det är meningen att utbetalningarna ska starta i mars. Hittills har nästan 50 miljoner euro beviljats för investeringsstöd som söktes år 2015. Nötdjursgårdarna investerar: över 40 procent av det ansökta understödsbeloppet i euro gällde mjölk- och nötboskapsskötsel.  Sett till...

Luke: Skogsvårdsarbetena börjar i Lappträsk – målsättningen med skogsvårdsåtgärderna är att skydda skogsträdens genetiska mångfald

Granarnas värdefulla arvsmassa i Lappträsk skyddas i en genreservskog av gran genom skogsvårdande avverkningar, med vilka man strävar till att gynna granbeståndets naturliga föryngring. Avsikten var att inleda avverkningarna redan tidigare, men utifrån diskussioner med naturskyddsorganisationerna, besök i terrängen och ytterligare undersökningar beslöt Luke att genomföra bara en tredjedel av den stämplingspost som planerats på hösten 2014. Kalhyggen utförs inte...

900 barn deltar i 45 matskolor i Finland

SLC - Matskolan Bondgardsbesok
I år deltar 900 barn i 45 matskolor, var av 20 matskolor ordnas på svenskspråkiga orter i Finland.

År 2016 arrangerar 4H-föreningar 45 matskolor för över 900 barn, 220 handledare, 2 000 föräldrar under skolloven i Finland. Den  omtyckta matskoleverksamheten har förankrat sin plats inom den finländska matfostran för barn. I matskolan står barnens egna görande i fokus. Under daglägren varvas matlagning av säsongens råvaror och bondgårdsbesök med roliga kostdiskussioner, lek och motion. Matskolan främjar barnfamiljernas uppskattning av matens...

JSM: Ändringar i EU:s arealbaserade stöd

Regeringen godkände i dag ändringar i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare. Dessa EU-stöd betalas på basis av jordbruksmark. I dag fattades också beslut om 2016 års stödnivåer för förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare.För att EU:s arealbaserade stöd ska kunna beviljas måste odlingsväxternas rötter ha möjlighet att komma i kontakt med marken. Odling där växternas...