Lantbruket skulle tyna bort utan stöd

Helsingfors 23.03.2017, 16:22EkonomiLandsbygdsverket motiverar utbetalningen av lantbruks- och landsbygdsstöd med målsättningen att utveckla landsbygdens livskraft, vilket är ett element i EU:s lantbrukspolitik. Enligt landsbygdsverket skulle Finland ha varken lantbruk eller livsmedelsförädling i någon betydelsefull mening utan stöden. Landsbygden skulle inte heller vara bebodd i någon vid utsträckning. Lantbruket är en viktigt för sysselsättningen i Finland. Hela livsmedelsproduktionen sysselsätter...

Grönsaksodlarna får stora lantbruksstöd

Antti Herlin fick nästan halv miljon i stöd Helsingfors 23.03.2017, 15:35EkonomiValio, Andelslaget Närpes Grönsaker, Jeppo Lantgris och Agrifutura fick de största lantbruksstöden i fjol. Det framgår av Landsbygdsverkets statistik. Valio uppger ändå att av de 2,1 miljoner euro i understöd som bolaget fått är 1,9 miljoner skolmjölksstöd som kommunerna gynnas av eftersom de kan...

Mavi: 1,9 miljarder euro betalades i jordbrukarstöd i fjol

År 2016 betalades sammanlagt ungefär 1,9 miljarder euro ut i jordbrukarstöd. Totalt betalades det i Finland ut cirka två miljarder euro i stöd till jordbruket och landsbygden. Det exakta beloppet var 2,035 miljarder euro.Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalas både stöd som EU finansierar i sin helhet och sådana stöd som EU medfinansierar....

Två miljarder i jordbrukarstöd

Helsingfors 23.03.2017, 10:53EkonomiLandsbygdsverket betalade cirka 1,9 miljarder euro i jordbrukarstöd i fjol. Ungefär hälften av summan är nationellt finansierade stöd och hälften EU-stöd. Ungefär 60 000 mottagare fick stöd i fjol, varav 55 000 var gårdbruksenheter. Av de 20 som fick mest odlarstöd var endast en en odlare. De övriga stödtagarna var kött- eller mjölkproducenter. ...

Antti Herlin fick 400 000 i lantbruksstöd

Helsingfors 23.03.2017, 10:38EkonomiAntti Herlin, som är huvudägare i hiss- och rulltrappsbolaget Kone, fick i fjol över 400 000 euro i lantbruksstöd, framgår det av Landsbygdsverkets uppgifter. Enligt finanstidningen Forbes lista är Herlin rikast i Finland. Lantbrukarcentralen MTK:s ordförande Juha Marttilas lantbruksföretag fick cirka 134 000 euro. Sampos Björn Wahlroos, Nokias förre vd Jorma Ollila samt jordbruks- och miljöminister...

Finlands fiskexport ökade

Helsingfors 22.03.2017, 12:42EkonomiFinland exporterade fisk och fiskprodukter till ett värde av 57 miljoner i fjol, rapporterar Naturresursinstitutet (Luke). Det här var en ökning med 19 miljoner euro jämfört med året innan. Exportvolymen ökade med två miljoner kilo till 71 miljoner kilo. Av produkterna exporterades 80 procent som livsmedel. De viktigaste produkterna som exporterades som människoföda mätt enligt...

Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

KommunikationsministerietLVM082:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har...

JSM: Ändringar i utrymmeskraven för slaktsvin och avvanda grisar

Statsrådet utfärdade i dag en ändring av förordningen om skydd av svin. I förordningen regleras utrymmeskraven för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin. Förordningsändringen innebär att utrymmeskraven minskar jämfört med nuläget och kommer framöver att vara så gott som desamma som i Sverige. I de nordiska länderna är kraven på golvyta även i fortsättningen klart större än vad Europeiska unionens lagstiftning...