​Det lönar sig att vara medlem i SLC

Genom att vara medlem i SLC är du med och hjälper organisationen att påverka i för dig viktiga frågor samtidigt som du får den senaste informationen om vad som är aktuellt i lantbruket. Som medlem får du även medlemstidningen Landsbygdens Folk, Finlands främsta landsbygdstidning på svenska. Dessutom ger SLC-medlemskapet dig tillgång till intressebevakning och de sakkunnigtjänster som SLC erbjuder samt konkreta medlemsförmåner i form av rabatter på varor och tjänster. Medlemskapet ger dig också möjlighet att samverka med andra som verkar och bor på landsbygden.

Som medlem i ett producentförbund skickad ditt SLC-medlemskort årligen ut i samband med medlemsfakturan. Håll kortet med dig för att vid kontakt med företag som erbjuder medlemsförmåner kunna styrka ditt SLC-medlemskap och uppge ditt medlemsnummer.

Som skogsägarmedlem får du ditt eget medlemskort av den egna föreningen. Kolla med din egen skogsvårdsförening vilka egna medlemsförmåner de erbjuder, dessutom har du även möjlighet att ta del av SLC:s samt MTK Hankinnats medlemsförmåner.

Media och nättjänster Bank- och försäkringstjänster SLC:s material och kurser Sakkunnigtjänster Energi och bränslen Jordbruksnära tjänster Fritid Stöd för välmående Förmåner för nya lantbrukare


Har du frågor om medlemskap kontakta SLC:s kansli, ditt eget producentförbund eller din skogsvårdsförening.

På frågor om medlemsförmåner svarar SLC:s kansli.

Mer från SLC