Sakkunnigtjänster

Via SLC-organisationen och via SLC:s samarbetspartners har medlemmar möjlighet att få sakkunnighjälp i olika frågor. SLC:s, producentförbundens och skogsvårdsföreningarnas sakkunniga bistår medlemmar i olika frågor. 

Via blankettombud kan medlemmar också få hjälp med att fylla i EU-stödansökan. 

Jordägarnas Värderings­centrals experter är specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering.

Landsbygdens Arbetsgivare­förbund erbjuder sakkunnig information, rådgivning och utbildning för arbetsgivare inom landsbygdsnäringarna, trädgårds-, grön- och miljöanläggningsbranschen samt pälsproduktionsbranschen.

Förenings­resursen erbjuder förbund och föreningar föreningskunskap samt fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande olika aspekter av föreningsliv i Svenskfinland. I Frågelådan kan man ställa frågor eller läsa andras frågor och svar om föreningslivet. 

Blankettombud SLC-organisationens rådgivning Jordägarnas Värderingscentral Landsbygdens Arbetsgivareförbund Föreningsresursen

Mer från SLC