​Lantbrukskalender för nya jordbrukare

Lantbrukskalenden

Nya jordbrukarpar eller jordbrukare som övertar gården och etablerar sig som jordbrukare år 2023 erhåller Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF:s Lantbrukskalender.

Villkor för att erhålla förmånen är att den nya jordbrukarens eller jordbrukarparets uppgifter har publicerats i LF:s spalt Nya jordbrukare och att man är medlem i SLC. De lantbrukare som uppmärksammas i Landsbygdens Folk på våren får innevarande års kalender, medan de lantbrukare som noteras under hösten får en kalender som gäller för följande år. Lantbrukskalendern skickas automatiskt hem till nya medlemmar.

Kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse om medlemskap på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig.

Mer från SLC