SLC:s nättjänster

Här på SLC:s webbsidor slc.fi har medlemmar tillgång till fördjupad information om SLC:s verksamhet, tjänster och material. Här kan medlemmar läsa mer om t.ex. juridiska frågor eller markägande. Här finns också SLC:s avtalsmodeller för bl.a. arrendeavtal som har tagits fram för SLC:s medlemmar.

Inloggning till låsta sidor

Medlemmar har tillträde till låsta sidor och låst material genom att logga in. Producentförbundsmedlemmar loggar in med hjälp av det personliga tiosiffriga SLC-medlemsnumret (exempel: 9123045678) som finns på det egna medlemskortet som skickats ut i samband med fakturan. Lösenordet är de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (exempel: 045678). Om du inte känner till ditt medlemsnummer, kontakta ditt producentförbund eller info@slc.fi.

Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller inloggningsuppgifter till skogsvårdsföreningarnas medlemmar.

Tips: Spara inloggningsuppgifterna i cookies och skriv upp medlemsnumret.

Är det något du undrar över, ta gärna kontakt

Mer från SLC