SLC:s Ungdomsutbildning 2022–2023

SLC - Ungdomsutbildning 2022 2023 webb4

När? Var?

Del 1: 25-26.11.2022, Helsingfors/Nyland
Del 2: 10–11.3.2023, Estland
Del 3: hösten 2023, Bryssel

Vad är SLC:s Ungdomsutbildning?

SLC:s Ungdomsutbildning är ett tredelat utbildningsprogram som ordnas för unga SLC-medlemmar i producentförbunden och skogsvårdsföreningarna. Jord- och skogsbruket samt trädgårdsnäringen i det svenska Finland behöver aktiva intressebevakare även i framtiden – påverkare som jobbar för primärnäringarnas gemensamma intressen.

Ungdomsutbildningen ger dig insikt i SLC:s intressebevakning och hur organisationen jobbar för att påverka beslutsfattandet, lantbrukspolitiken, olika finansieringsfrågor samt jord- och skogsbrukets frågor på EU-nivå. I Ungdomsutbildningens program ingår både föreläsningar, träffar med sakkunniga samt studie- och gårdsbesök. Ungdomsutbildning avslutas enligt traditionen med en studieresa till Bryssel hösten 2023.

År 2022 ordnas SLC:s Ungdomsutbildning för sjunde gången. Första gången som Ungdomsutbildningen gick av stapeln var 2001.

För vem?

SLC:s Ungdomsutbildning lämpar sig för dig som är under 40 år och intresserad av att påverka jord- och skogsbrukets verksamhetsförutsättningar och framtid samt inte har deltagit i utbildningen tidigare.

Om du inte redan är medlem i SLC kan du bli medlem här eller kontakta Christoffer Ingo, tfn 040 545 5472 eller christoffer.ingo@slc.fi.

När ska jag anmäla mig?

Ansök här

Ungdomsutbildningens tre delar har 20 platser som fylls enligt ansökningsordning och med beaktande av regional fördelning. När du ansöker så förbinder du dig till deltagande i alla tre delar. Ansök senast 7.11.2022 genom att fylla i detta ansökningsformulär. Efter att ansökningstiden är slut får du besked om du ryms med på utbildningen.

Vad kostar det?

Ungdomsutbildningen har en självkostnadsandel på 150 € som SLC fakturerar deltagarna innan den första utbildningsdelen. Inga övriga deltagar- eller resekostnader tillkommer deltagarna för de tre kursdelarna.

Resor

Resor från regionen till den första utbildningsdelen i Helsingfors kan du boka via ditt eget producentförbund. Kontakta:
ÖSP: Josefine Silfver-Majors, tfn +358 6 318 9210, josefine.silfver-majors@slc.fi
SLC Nyland: Gunilla Grönholm, tfn +358 9 601 588, gunilla.gronholm@slc.fi
SLC Åboland: Helena Fabritius, tfn +358 40 511 0886, helena.fabritius@slc.fi
ÅPF: Sue Holmström, tfn +358 457 343 2770, sue.holmstrom@landsbygd.ax

Utlandsresorna i del 2 och 3 bokas direkt via SLC.


Intresserad? Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt:

Mer från SLC