Medlemsrabatter via MTK Hankinnat

SLC - MTK Hankinnat Jesse SLC 1280x800 WEBB

Tillsammans skapar vi bättre affärer

MTK Hankinnat har samlat köpkraften från MTK:s och SLC:s producent- och skogsägarmedlemmar och förhandlat fram förmånliga inköpsavtal som ger konkurrenskraftiga medlemsrabatter på bland annat person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Nu finns även MTK Hankinnats medlemsförmåner tillgängliga för SLC:s producentförbundsmedlemmar. Inom kort kommer MTK Hankinnats förmåner även i bruk för de svenskspråkiga skogsvårdsföreningarnas medlemmar.

Som medlem i SLC, MTK eller MHY kan du enkelt och kostnadsfritt få rabatter på person- och transportbilar, industrivaror, verktyg, byggnadsmaterial, maskiner, reservdelar, däck och möbler. Helt finansierat av leverantörerna, inte från din medlemsavgift. Genom konkurrenskraftiga medlemsförmåner kan MTK Hankinnat stärka medlemmarnas företagsamhet och företagens lönsamhet.

Förmånliga rabatter för dig som är medlem

Rabatterna varierar för de olika avtalen och på olika produkter och kan nyttjas när medlemsavgiften är betald. För att använda de flesta förmånerna behöver man öppna ett eget konto på mtkhankinnat.fi för att få sitt medlemskap kopplat till de olika rabattavtalen. Verifiera ditt medlemskap på mtkhankinnat.fi genom att fylla ditt medlemsnummer och postnummer.

En del rabatter beviljas genom att uppvisa medlemskort vid köptillfället medan en del tjänsteleverantörer förutsätter FO-nummer eftersom förmånerna har tagits fram för företagare. För att identifiera en MTK- eller SLC-medlem använder MTK Hankinnats databas medlemsnumret och/eller FO-numret i SLC:s medlemsregister. Vill du som medlem utnyttja en rabatt som förutsätter FO-nummer, kontakta då först ditt eget producentförbund för att se till att ditt FO-nummer även finns i SLC:s medlemsregister.

För att handla med MTK Hankinnats avtal hos Onninen krävs FO-nummer och att medlemmen öppnar ett eget företagskonto. Ahlsells förmåner kan utnyttjas av både medlemmar med FO-nummer och personmedlemmar, så att företagare kan öppna konto och personmedlemmar kan utnyttja förmåner genom att visa sitt medlemskort i butiken. Isku ger rabatt genom att medlemmen visar sitt medlemskort i kassan. Även för att utnyttja bilförmåner ska medlemskortet uppvisas. För en del bilmärken ges både rabatt och bonus, eller enbart bonus, beroende på avtalen. Bilbonus ansöker kunden om på mtkhankinnat.fi efter att bilen överlåtits.

Bekanta dig med förmånerna och hur du använder dem på www.mtkhankinnat.fi/sv/.

Bekanta dig med MTK Hankinnats rabatter Frågor och svar om MTK Hankinnat

SLC övriga medlemsförmåner

SLC-medlemmar har fortsättningsvis även tillgång till SLC:s övriga medlemsförmåner, bekanta dig med dem på slc.fi/medlemsformaner.

SLC:s övriga medlemsförmåner

Tillsammans får vi mer!

Det lönar sig att vara medlem. Om du inte redan är medlem ännu kan du ansluta dig till SLC via de regionala producentförbunden eller skogsvårdsföreningarna.

Bli medlem

Tilläggsinformation

Mer från SLC