​Gott från Finland-märket

SLC - HS HEINAKUU FS 9
www.hyvaasuomesta.fi

Som SLC-medlem får du nyttjanderätt till det mest uppskattade ursprungsmärket till ett medlemspris. Avgiften för nyttjanderätten har förnyats så att SLC:s och MTK:s medlemmar får 50 % rabatt på den lägsta medlemsavgiften till Föreningen Matinformation r.f., vilken berättigar till användningen av Gott från Finland-märket. Den rabatterade avgiften för märket för SLC- och MTK-medlemmar är 145 euro (normalpris 290 euro).

Gott från Finland-märket får användas som ett tryckt ursprungsmärke på en produktförpackning eller etikett för en produkt som har tillverkats i Finland av finländska råvaror. Alla produkter som består av en råvara, så som mjölk, rypsolja eller vetemjöl, är till 100 % av finländsk råvara. Allt kött, fisk, ägg och mjölk som ingår i en produkt är alltid till 100 % vara av finländskt ursprung, t.ex. det kött som används i korv eller den fisk som används i fisksoppa. När man räknar ihop andelen råvaror som ingår i en produkt som består av många ingredienser, måste åtminstone 75 % av råvarorna vara av finländskt ursprung.

Användningen av märket förutsätter vidare att de av myndigheterna fastställda villkoren för livsmedelstillverkningen uppfylls. Genom den årliga nyttjanderättsavgiften kan Gott från Finland-märket användas på alla de produkter som uppfyller kriterierna för märket.

Företag som använder Gott från Finland-märket auditeras när märket tas i bruk och efter det med cirka tre års mellanrum. Auditeringsavgiften för gårdsbruksföretag som är SLC- eller MTK-medlemmar är 200 € + moms per auditering.

Nyttjanderätten till märket söks av Föreningen Matinformation rf.

SLC- och MTK-medlemmar kan ansöka om nyttjanderätten elektroniskt på www.hyvaasuomesta.fi

På Gott från Finlands kontor ges även svenskspråkig betjäning trots att en del av materialet enbart finns tillgängligt på finska.

Mer från SLC