​Landsbygdens stödpersonnätverk

www.tukihenkilo.fi

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner för lantbrukare, skogsägare och alla invånare på landsbygden.Växer dina problem dig över huvudet, saknar du någon att tala med om vardagens bekymmer eller om en svår livssituation? Då kan du få hjälp av en svensk stödperson i din egen region eller från någon annan region.

Ofta väntar man för länge på att ta kontakt och tar kontakt först när situationen redan har tillspetsats. Människan har en otroligt stor toleransförmåga och kan kämpa på i åratal i en svår situation. Man underskattar lätt sina egna svårigheter och tror att man måste klara av dem ensam. Människor behöver varandra. Redan det att man får prata med någon om saker som tynger en och att någon lyssnar kan hjälpa.

Stödpersonen är en frivillig hjälpare som känner till förhållandena på landsbygden och som fått utbildning för uppgiften att hjälpa andra: en person att prata med och tillsammans söka en utväg ur de svåra situationerna. Stödet innebär i praktiken att stödpersonen lyssnar, diskuterar och stöttar. Stödet är konfidentiellt.

Nätverket baserar sig på frivilligt arbetet och verksamheten omfattar hela landet. Stödpersonerna erbjuder huvudsakligen kortvarig (vanligtvis 1 - 6 månader) samtalshjälp per telefon men också långvariga stödförhållanden är möjliga.

Kontakta de ansvariga stödpersonerna direkt; du har tillgång både till svensk- och finskspråkiga stödpersoner. Tilläggsinformation och kontaktuppgifter finner du även på svenska på stödpersonnätverkets hemsida www.tukihenkilo.fi eller här nedan. Samtalsavgiften är vanlig lokal- eller mobilsamtalsavgift.

Svenskspråkiga stödpersoner:

Anne-Maj Bergkulla-Ingves
Österbotten
0400 259 326

Mats Ingves
Österbotten
0400 788 890

Henrik Lindström
Nyland
0400 310 220

Marjo Rantala
Birkaland
040 5911409

  • SLC - Landsbygdens stödpersonnätverk

    Landsbygdens stödpersonnätverk

Mer från SLC