Arvolex

www.arvolex.fi/ Tjänster för landsbygföretagare Aktuellt på Facebook Tweets till fastighetsägare Läs om Värderingscentralen 60 år i LF (3.12.2021)

- 10 % rabatt på tidsbaserade arvoden

Arvolex (tidigare Jordägarnas Värderingscentral Ab) är en av SLC och MTK ägd juridisk byrå. Arvolex experter är specialiserade på lantbruks- och skogsbruksföretagarnas samt fastighetsägarnas juridiska frågor, på fastighets- och miljörätt samt fastighetsvärdering. Arvolex är en juridisk byrå som har ett bredare och mer specialiserat serviceutbud än traditionella juridiska byråer.

SLC-medlemmar kan ta kontakt med Arvolex jurister och auktoriserade fastighetsvärderare i alla juridiska ärenden och när ni behöver fastighetsvärderingar.

Arvolex beviljar 10 % rabatt på tidsbaserade arvoden åt SLC:s producentförbunds- och skogsägarmedlemmar, utom på de uppdrag som ersätts av försäkring eller motparten. När du tar kontakt med Arvolex så berätta att du är SLC-medlem så att förmånsrabatten kan beaktas i priset.

Gratis snabbrådgivning via e-post till SLC-medlemmar

Arvolex erbjuder dessutom en gratis snabbrådgivningstjänst via e-post till SLC:s medlemmar. Tjänsten fungerar även på svenska.

Sänd en fråga till juristensvarar@arvolex.fi eller fastighetsvarderarensvarar@arvolex.fi och infoga i början eller slutet av meddelandet ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt medlemsnummer, som du hittar på medlemskortet. SLC-medlemsnumret har tio siffror och medlemsnumret i skogsvårdsföreningen har nio siffror. Före medlemsnumret i skogsvårdsföreningen ska du skriva siffran 0. Värderingscentralen kontrollerar medlemskapet före de svarar.

Arvolex expert Ellinor Sundqvist och Antti Orama svarar dig inom två vardagar med ett snabbsvar eller -råd. De ger medlemmar ett snabbsvar gällande en entydig frågeställning och ett snabbråd hur man kommer vidare med en större helhet.

Exempel på Arvolex tjänster

Juridiska tjänster
• arvs- och familjerättsliga ärenden
• avtalsfrågor (maskinhandel, byggande, arrende osv.)
• i samband med skifte av egendom
• skadeståndsärenden
• miljötillståndsärenden
• planläggningsärenden
• enskilda vägar
• marktäktsärenden
• skyddsärenden
• rättegångar
• genomgång av vindkrafts- och solparksavtal

Fastighetsvärdering
• försäljningssituationer
• arvskiftes- och avvittringssituationer
• värdering av säkerhet
• företagsarrangemangssituationer
• landsvägs- och inlösningsförrättningar

Arvolex har riksomfattande betjäning. Våra experter sköter era uppdrag i hela landet och våra byråer finns i Esbo, Seinäjoki och Uleåborg.

Ta kontakt:
• jurist Ellinor Sundqvist, tfn 040 650 1216
• chefsjurist Pipsa Mörn, tfn 040 146 1929
• värderingschef Antti Orama, tfn 0400 488 680

Förmånerna lämpar sig även för skogsägarmedlemmar.

Mer från SLC