Medlemsuppgifter och inloggning

Som medlem kan du logga in till de låsta medlemssidorna via hänglåset uppe på webbsidans högra hörn. Genom att logga in får du tillgång till material och information avsett för SLC:s medlemmar.

INLOGGNING FÖR MEDLEMMAR I ÖSP, SLC NYLAND, SLC ÅBOLAND OCH ÅPF:

Medlemsnummer = ditt tiosiffriga medlemsnummer (t.ex. 91 23 0456 78)
Lösenord = de sex sista siffrorna i ditt medlemsnummer (t.ex. 0456 78)

Efter att du loggat in kan du som producentförbundsmedlem också uppdatera dina medlemsuppgifter genom att att välja den upplåsta hänglåssymbolen och sedan "visa/ändra medlemsuppgifter".

Ditt personliga medlemsnummer finns på ditt medlemskort som producentförbunden årligen sänder ut i samband med medlemsfakturan. Observera att sifferkoden på din tryckta medlemstidning Landsbygdens Folk inte är ditt medlemsnummer.

Har du frågor gällande ditt medlemsnummer, vänligen kontakta ditt producentförbund.


INLOGGNING FÖR MEDLEMMAR I SKOGSVÅRDSFÖRENINGARNA:

Skogsvårdsföreningarna tillhandahåller inloggningsuppgifter till sina skogsägarmedlemmar.
Kontakta din egen skogsvårdsförening för mera information.

Mer från SLC