Generationsväxling

Överlåtandet av gårdsbruket och generationsväxling är ett stort beslut som det är skäl att planera väl och i god tid.

De regionala producentförbunden ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅSP ordnar regelbundet generationsväxlingskurser på sina områden. Det lönar sig att delta i kursen senast ett år före man ägnar göra själva generationsväxlingen.

Generationsväxlingskurs 2021

ÖSP, SLC Nyland, SLC Åboland och ÅPF genomförde i samarbete med SLC en gemensam tvådelad, virtuell generationsväxlingskurs den 9 mars och den 11 mars 2021 i Teams.

I kursen ingick föreläsningar om planering av generationsväxling, beskattningsfrågor, startstöd, finansierings- och avtalsfrågor, pensionsfrågor, information om Ta hand om bonden-projektet samt erfarenheter och andra tips inför generationsväxlingar. Föreläsare från bl.a. rådgivningen, NTM-centralen, LPA och banksektorn medverkade i programmet.

Här kan du som medlem i efterhand ta del av kursmaterialet i form av föreläsarnas presentationer och inspelningarna av olika föreläsningarna. För att komma åt materialet behöver du logga in med ditt medlemsnummer.

Kursmaterial, del 1 (9.3.2021)

Välkomstord del 1, Fredrik Grannas, ÖSPFör att se detta måste du logga in.

Planering av generationsväxling, Henrik Lassas, NSL:

Henrik Lassas föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Henrik Lassas presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Beskattningsfrågor, Holger Falck:

Holger Falcks föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Holger Falcks presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Startstöd, Maria Swanljung, NTM-centralen:

Maria Swanljungs föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Maria Swanljungs presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Startstöd på Åland, Leif Franzell, Landskapsregeringen:

Leif Franzells föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Leif Franzells presentation (länk, prezi.com/)För att se detta måste du logga in.

Ta hand om bonden, Susann Rabb

Susann Rabbs föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Susann Rabbs presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.
Flyer om LPA:s Må bra-webbinarium 30.3

Kursmaterial, del 2 (11.3.2021)

Välkomstord del 2, Fredrik Grannas, ÖSPFör att se detta måste du logga in.

Finansiering av generationsväxling, Anna-Lena Holm, Andelsbanken

Anna-Lena Holms föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Anna-Lena Holms presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Vardagsjuridik, Ellinor Sundqvist, Andelsbanken

Ellinor Sundqvists föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Ellinor Sundqvists presentation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Pensionsfrågor, Annika Grannas, LPA

Annika Grannas föreläsning (YouTube)För att se detta måste du logga in.
Annika Grannas presenation (pdf)För att se detta måste du logga in.

Erfarenheter och tips, jordbrukarna Christer och Peter Jägerskiöld

Diskussion med Christer och Peter Jägerskiöld (YouTube)För att se detta måste du logga in.

Övrigt material om generationsväxling

SLC har sammanställt en generationsväxlingsguide för att hjälpa dig genom byråkratidjungeln som är kopplad till överförandet av matproduktionen till följande generation. Guiden finner du som pdf här intill. Kontakta SLC-kansliet eller något av av våra förbund för att få tag på tryckta broschyrer.

Vilka blanketter behöver jag fylla i? SLC:s generationsväxlingsguide ÖSL:s handbok för generationsväxling

Mer från SLC