​Hortilab

www.hortilab.fi

Hortilab beviljar SLC-medlemmar 5 % rabatt på grundanalysen. Förutsättningen för att få rabatten är att man uppger SLC medlemsnummer på analysbeställningen. Jordaskar finns att få kostnadsfritt från bl.a. ProAgria, flera landsbygdskanslier, lantbruksaffärer eller från oss. Ring 06-347 4250 och beställ!

Allmänna förmåner:

 • Elektronisk service www.hortilab.fi:
  • Beställningstjänst
  • Analysresultat och kalkningsråd genast när de är färdiga
  • Möjlighet att skriva ut beställningsblanketten för markkartering
 • Grundanalysen innehåller bestämning av svavel som på begäran kan bytas ut till bestämning av natrium.
 • Riktgivande kalkningsrekommendation gratis på alla prov!
 • Vid användning av Hortilabs kundretur (kundreturkod: 603818) betalar man endast 12,90 euro postavgift (+ moms 24 %) oberoende av paketets storlek. Fakturering i samband med analysresultaten.
 • Ordnad uppsamling och gratis transport av prov under våren och hösten från flera lantbruksaffärer och landsbygdskanslier i Österbotten
 • Ordnad uppsamling av prover även i Nyland, Åboland och Åland

För mera information besök www.hortilab.fi eller kontakta Hortilab på (06) 347 4250 eller hortilab@hortilab.fi.

Mer från SLC