Vipu-ombud hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de Vipu-ombud, d.v.s. förbundens blankettombud, som ÖSP och SLC Nyland har utsett.

Inom SLC Åboland anlitas utomstående hjälp med EU-stödansökan och medlemmarna kan använda sig av Finska Hushållningssällskapets rådgivare. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift.

SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för förbundens Vipu-ombud (blankettombuden). Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25 500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte. Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

ÖSP:s Vipu-ombud

Mera information även på ÖSP:s stödinfosida på ösp.fi.

OmrådeKontaktpersonTelefonnummer
Esse

Greger Forsblom

0500 368 852

Korsholm

Folke Krohn
Bjarne Mara
Christer Öist

0500 568 251
050 557 5179
050 518 1057

Karleby, Kronoby

Sanna Särs
Guy Norrbygård
Markus Storbacka

040 736 2132
0500 563 683
040 557 7974

Lappfjärd

Patrik Björknäs

040 585 4531

Malax

Christian Storm

050 362 4691

Munsala

Magnus Berg

040 545 7826

Nykarleby

Johan Willman

050 462 6042

Oravais

Mikael Hägglund

0500 866 806

Pedersöre

Jonas Kackur

050 302 5161

Purmo

Mats Källman

050 511 1354

Vörå

Ulf Härtull

0500 320 687

Pörtom, Yttermark

Maarit Boij

0400 367 713

Yttermark

Stefan Guldén

050 561 1713

Närpes, KristinestadStefan Nordman0400 266 682
Övermark

Jan Granskog
Kennet Franzén

050 520 6237
050 323 1802

SLC Nylands Vipu-ombud

SLC Nylands kansli, tfn 09 601 588, nsp@slc.fi.
Material från vårens regionala stödinfon finns på www.nylandsbygd.fi.

Lokalavdelning Kontaktperson Telefonnummer E-post
Tenala-
Bromarf

Johan Holmström

040 559 2370

jceh(at)2me.fi

Raseborg

Johanna Wasström

040 585 8430

johannaw(at)myhome.fi

Sibbo

Jim Hindsberg

040 576 5355

hindsberg.j(at)gmail.com

Borgå

Anders Rosengren
Mathias Wiksten

0400 487 743

040 590 1998

anders.rosengren(at)pp.inet.fi

mathias.wiksten(at)outlook.com

Liljendal

Bodil Lindqvist
(försäkrad via NSL)

0400 550 553

bodil.lindqvist(at)nsl.fi

Lappträsk

Kaj Björkell
Ben Silfvast

019 610 260
040 566 3312


ben.silfvast(at)gmail.com

SLC Öst

Anders Malmberg
Anders Rosengren
Erik Brinkas

0400 927 809

0400 487 743

040 545 9786

anders.malmberg(at)luukku.com

anders.rosengren(at)pp.inet.fi

erik.brinkas(at)pp1.inet.fi

Hjälp med EU-ansökan i Åboland

SLC Åboland har inga egna blankettombud, utan hänvisar medlemmarna att använda sig av Finska Hushållningssällskapets rådgivare. Kansliet ger kontaktuppgifter om du behöver hjälp, tfn 02 423 720 eller 040 5110 886.

Hjälp med EU-ansökan på Åland

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med att fylla i blanketter. Kontakta Carin Ekström tfn 0457 342 1040.

Mer från SLC