Studerandemedlem

Från och med 2016 kan man som under 40 år gammal bli studerandemedlem i SLC. Studerandemedlemskapet innebär att du har status av stödande medlem i ditt regionala producentförbund. I studerandemedlemskapet ingår Landsbygdens Folk, alla SLC:s övriga medlemsförmåner och rätt att delta i våra evenemang.

Kontakta ditt regionförbund eller ungdomsombudmannen du vill bli studerandemedlem i SLC:

Österbotten svenska producentförbund ÖSP r.f. – Gun Boström - 06 318 9200, gun.bostrom@slc.fi

Nylands svenska producentförbund NSP r.f. – Gunilla Grönholm - 09 601 588, gunilla.gronholm@slc.fi

Åboland svenska producentförbund ÅSP r.f. – Helena Fabritius - 02 423 720, helena.fabritius@slc.fi

Ålands producentförbund ÅPF r.f. – Sue Holmström - 018 329 840, sue.holmstrom@landsbygd.ax

Du kan även ansöka om medlemskap genom att fylla i ansökan om medlemskap på våra webbsidor. Genom att klicka på knappen här nedanför styrs du till ansökningsformuläret.

Bli medlem

Kontakta SLC:s ombudsman

Mer från SLC